Weekbulletin 24 januari 2021

● Dienst 09.30 zondag 24 januari a.s.
Voorganger: Mw. G. v.d. Galiën, Damwâld.
Collectes: 1e: Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Beamer: S. Rosier.
Kindermoment verzorgd door: voorlopig i.v.m. corona opgeschort.
Ouderling van dienst: Thea Loonstra
Diaken: J. Haakma
Lector: Baukje Bosch.

● Dienst 09.30 zondag 31 januari a.s. Kerk, School en gezinsdienst. Online via CGK Petrus
Voorganger: Sjors Bulten

Berichten weekbulletin 31 januari inleveren voor vrijdagmorgen 29 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Tot 8 februari 2021 worden er geen bloemen bezorgd zoals u dat van ons gewend bent. Dit vanwege de huidige lockdown en het sluiten van de bloemenwinkels. We hopen op uw begrip hiervoor.
groetjes Corry Marinus en Dukke de Bruin.

Nieuws van de Coronacommissie
Zoals jullie allemaal vorige week hebben kunnen horen, blijven we in lockdown.
Dit betekend voor ons als gemeente dat we voorlopig blijven genieten van onze zondagochtenddienst op de bank met een bakje koffie. Zodra er wijzigingen zijn zullen we hierop terugkomen. Voor nu alle gezondheid toegewenst!

Liturgie voor zondag 24 januari 2021 Broeksterwâld.
-Welkom
Aanvangslied 281: 1,2,3,4,5,6,10 ‘Wij zoeken hier Uw angezicht’.
-Bemoediging en groet
-Openingsgebed
Loflied: Lied 868: 1,2 Lof zij de Heer, de almachtige koning’.
-Bidden we ons gebed bij de opening van de schriften
-Schriftlezing uit het 1e testament, is: Psalm 33 NBV
Lied: Groot is uw trouw o Heer,
-Schriftlezing uit 2e testamant: 2 Timoteüs 1: 1-7 NBV
Lied 838 1,2. ‘O grote God die liefde zijt’.
-Verkondiging
Lied: Longing for Light – Petra Berger –
Gebeden: Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gebed van de Heer.
Muziek: ‘In Christus is nog west nog oost’. Lied 969/Gezang 308
-Uitzending en gebed om Zegen.
Muziek: vrij te kiezen…..

Kerk School Gezinsdienst zondag 31 januari 2021 10:00 uur online
Volgende week is de jaarlijkse kerk school gezinsdienst.
Het thema is ‘God wijst je de weg!’ en het thema wordt behandeld aan de hand van de verhalen van Jona. Dit jaar is helaas een en ander wel een beetje anders dan we gewend zijn. Door het corona virus is niet alles mogelijk. De kinderen gaan niet naar school en we kunnen ook niet de week afsluiten met een fysieke kerkdienst. Maar er zijn mogelijkheden en we willen graag daarom met de kinderen en ouders deze week online bezig gaan met dit thema. Het themaboekje is te vinden op de website.

Op school behandelen de leerkrachten de verhalen van Jona online vanuit het boekje. Ook kan het boekje thuis worden gebruikt. In het boekje staat voor elke dag van de week een verhaal voor de onderbouw en een verhaal voor de bovenbouw. Daarnaast staan er bij elk verhaal vragen waar je het met elkaar over kunt hebben en kun je leuke spelletjes, proefjes en knutselwerkjes doen. Aan het begin van boekje staan alle liedjes bij elkaar met tekst en een link naar YouTube.
We zouden het erg leuk vinden dat de kinderen thuis iets gaan maken dat bij het thema past. Je kunt denken aan een tekening, knutselwerkje, verven, timmeren etc. Wellicht heeft je juf of meester ook een opdracht in de weekplanning staan. Je kunstwerk kun je inleveren bij Petra Westra Haadwei 42 de Falom, Anneke de Vries Kavelwei 20 Broeksterwâld of Nelleke Rozema Skutterswei 10 Broeksterwâld. Uiterlijk donderdag 28 januari. Dan zorgen wij ervoor dat een aantal kunstwerken in de kerk komen te hangen en zullen we alles tijdens de dienst tonen. Succes kinderen maak er iets moois van!

De week willen we graag afsluiten met een gezamenlijke online dienst.
De online dienst kun je hier volgen. In deze dienst besteden we aandacht aan het thema wat in de week behandeld is. In deze dienst word er een online collecte gehouden voor Nicaragua. De mensen in Nicaragua hebben het moeilijk ook nu er corona is. De kinderen mogen binnenkort 1 februari weer naar school. Om naar school te kunnen hebben de kinderen schoolspullen nodig. Veel mensen hebben het financieel moeilijk en kunnen deze kosten niet betalen. Het is ontzettend mooi om deze kinderen en gezinnen te steunen door middel van het geven van een gift. Op de website van www.cgkpetrus.nl staat een link waarmee geld overgemaakt kan worden en een link naar een filmpje van John en Diana vanuit Nicaragua waarin ze het doel nader toelichten.
Alvast bedankt voor uw gift. We hopen er iets moois van te maken met z’n allen.

Namens team KSG Broeksterwâld
Kindcentrum de Wel | PKN Broeksterwâld – De Falom | CGK Petrus

Postzegels, prentbriefkaarten en brillenactie. Tot nu toe kon u gebruikte postzegels en prentbriefkaarten en oude brillen achterlaten in de roestvrijstalen ton achter in de kerk. Deze gingen naar het Evangelisch Begeleidings Centrum in ’t Harde. U kon ze ook brengen naar Freerk Jilderda, Haeijehoeke 8. Nu moet ik u mededelen dat zij hiermee gestopt zijn. Corona is mede de aanleiding geweest dat dit nu gaat stoppen. Namens de voormalige zending- en evangelisatiecommissie, en nu de huidige evangelisatiecommissie, willen we u van harte bedanken voor uw bijdrage de afgelopen jaren.

Samenstellen jaarboekje
Wiepie Dijkstra heeft aangegeven te willen stoppen met het maken van het jaarboekje van onze kerk. Wiepie heeft dit werk heel wat jaren met veel plezier gedaan en het is haar daarom na al die bezige jaren van harte gegund. Het is fijn om u te kunnen vertellen dat Marijke Bakker bereid is gevonden om haar werkzaamheden over te nemen. Wiepie, wij willen je heel hartelijk bedanken voor je inzet de afgelopen jaren! Marijke, we wensen je veel succes met je nieuwe werkzaamheden!

Dit vind je misschien ook leuk...