Weekbulletin 25 april 2021

● Dienst 09.30 zondag 25 april a.s.
Voorganger: Dhr. J.Y. van der Wal, Morra.
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk
Beamer: Henk
Ouderling van dienst: Tineke
Diaken: Albertine

● Dienst 11.00 zondag 2 mei a.s.
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld.
Collectes: 1e KIA Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen

KANSELBERICHT
Op 18 april 2021 heeft de Here tot zich genomen broeder
Sijtze de Jong
op de leeftijd van 89 jaar.
De dankdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaatsgehad op vrijdag 23 april jl. in dit kerkgebouw.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

● Doelstelling collectes:
1ste Collecte:
Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen, is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken.

2de Collecte: Onderhoud gebouwen
Wilt u/jij een gift overmaken dan kan dat op het bankrekeningnummer: NL07RABO 0343.3554.85 t.n.v. Diaconie PKN Broeksterwâld. . Het is hierbij wel belangrijk dat u/jij op de overschrijving duidelijk aangeeft voor welk collectedoel uw gift bestemd is.

Berichten weekbulletin 2 mei inleveren voor vrijdagmorgen 30 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Reinout en Marja Jansen-Heeling, Schwartzenbergloane 6.
Ook ging er een bloemengroet naar Helmi Keegstra-Zondervan, Atewei 8. (76 jaar)  en naar Foppe Veenstra, Meekmastrjitte 12. (78 Jaar)

Pastoraal nieuws:
Moegestreden is na een tijd van ziek zijn toch nog onverwachts overleden vorige zondag broeder Sijtze de Jong op de leeftijd van 89 jaar. Het kanselbericht vindt u hier op het weekbulletin.

Liturgie:
Lied van intocht:
Nederland Zingt: Psalm 98: 1 en 4
Stil gebed
Woord van verwachting en groet
Luisteren naar:
Nederland Zingt: Op U mijn Heiland blijf ik hopen
of
Mannenzang Kerst Katwijk _ Op U mijn Heiland Blijf ik hopen
Gods leefregels
Luisteren naar:
Nederland Zingt: Psalm 119
Gebeden
Schriftlezing: Openbaring 22, 6-21 (NBG ’51)
Luisteren naar:
Psalm 96 vers 1, 6 en 9 – Zingt, zingt een nieuw gezang den Heere
Verkondiging
Luisteren naar:
Nederland Zingt: Ik kom met haast
Nederland Zingt: Hoe zal ik U ontvangen
Gebeden
Luisteren naar slotlied:
Eens zal op de grote Morgen.
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...