Weekbulletin 3 september 2017

● Dienst op zondag 3 september a.s.
In de morgendienst: dhr. A. Fraanje, Drachten , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist Tj. Reitsma
Collectes: Missionair werk en kerkgroei , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 37: 1,2,3 ’s middags: EB 37: 4,5,6

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Jitske de Jong – Halbesma, Kavelwei 41-B

● Berichten weekbulletin 10 september a.s. inleveren voor 7 september voor 21.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 10 september a.s.
In de morgendienst: dienst door gemeenteleden, startzondag , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, startdienst , organist Tj. Reitsma
Collectes: eigen jeugd , 2e kerk
Liederen voor de dienst: EB 53: 1,2,3 ’s middags: EB 53: 4,9,11

 

KANSELBERICHT

Geboren:
Berne ut leafde
kostberder as goud
In leaf lyts jonkje
oan ús tabetroud
Geboren op 21 augustus 2017 Jelmer Maas
Zoontje van Ludo & Nely Maas – Rozema, Master Beymastrjitte 3, 9147 BL Hantum
Namens de gemeente heel hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje!

 

 

● Startzondag:
Aanstaande zondag 10 September is het startzondag. Vanaf dan begint het nieuwe seizoen weer van de diverse kerkelijke activiteiten. In de ochtenddienst hebben we diverse gemeenteleden die iets gaan doen om de dienst tot eer van onze God te maken. Daarbij gebruiken we ook weer een gedeelte van de lijst van top drie liederen die sommige gemeenteleden doorgegeven hebben.
In de middagdienst gaat Alfons voor en hebben we nog een verrassend element voor jong tot oud.
Freonlike groetnis, Jan Berends en Nico Steringa

● Dankbetuiging:
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de aandacht, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen bij de viering van ons 45-jarig huwelijk.
Johannes en Anneke Plantinga

● Verjaardag komende week:
5 september: dhr. P. de Jong, Kavelwei 19 (90 jaar). Alvast van harte gefeliciteerd.

● De kerkenraad vergadert maandag 4 september om 19.45 uur.

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 5 september a.s. om 19.45 uur.

Dit vind je misschien ook leuk...