Weekbulletin 4 september 2016

In de morgendienst: leesdienst , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. J.H. Koerts, Drachten , organist B. Bosch
Collectes: eigen jeugd, 2e kerk
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: EB 37:1,2,3 ’s middags: EB 37: 4,5,6

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Deinum-Haitsma, Haaijehoeke 14 (25 jaar getrouwd). Ook ging een bloemengroet naar br. T. Jellema, Ds. Feitsmawei 36.

● Berichten weekbulletin 11 september a.s. inleveren voor 8 september voor 21 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 11 september a.s.
In de morgendienst: leesdienst , organist H. v.d. Veer
In de middagdienst: leesdienst , organist Tj. Reitsma
Collectes: Vredeswerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EBG 53: 1,2,3 s middags: EB 53: 4,9,11

Kanselbericht:

Geloof Hoop en Liefde, maar de grootste daarvan is de Liefde, 1 Korintiërs 13:13

Bennie-Geert Turkstra & Hanna-Ilse Hellinga gaan trouwen op D.V. 16 september 2016. Het ja-woord wordt elkaar gegeven om 14.00 uur in het gemeentehuis in Damwâld.
De kerkelijke inzegening in de gereformeerde kerk in Broeksterwâld om 15.30 uur.
In deze dienst gaat ds. G. Timmer voor.

Adres: Griene Krússtrjitte 3, 9104 DJ Damwâld

● Verjaardag komende week:
5 september: Dhr. P. de Jong, Kavelwei 19 (89 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● De kerkenraad vergadert maandag 5 september om 19.45 uur.

● Gebedskring:
Dinsdagavond 6 september is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 6 september a.s. om 19.45 uur.

● Cursus Theologische Vorming Buitenpost
De cursus Theologische Vorming te Buitenpost van de Protestantse Kerk (PKN) gaat met een nieuw blok beginnen op dinsdagmiddag 20 september. Wij bieden religieus geïnteresseerden een verantwoorde wijze om zich te oriënteren, verbreden, verdiepen,verkenning en leren zelfstandig na te denken over vraagstukken van geloof en zingeving. De cursist worden instrumenten aangereikt om zich weerbaar, mondig en verantwoord eigen gedachten te kunnen vormen en te verwoorden. Dit kan en zal als een rijke geloofsbeleving ervaren worden.
De cursus wordt ook dit jaar gegeven in een blok van tien middagen, waarop per middag twee docenten ieder een lesuur van 75 minuten voor hun rekening nemen. Het eerste blok wordt gegeven op de dinsdagmiddagen van 20 en 27 september, 4, 11 en 25 oktober 1, 8, 15, 22 en 29 november 2016. De volgende vakken worden gegeven: Nieuwe Testament door ds. Th. Korteweg ; Godsdienst & Samenleving door drs. E. Jongstra, Kerkgeschiedenis door drs. T.R.A. Simonides ; Jodendom door ds. H. Abbink. De cursus wordt gehouden in het kerkelijk gebouw de Schakel te Buitenpost vanaf dinsdagmiddag 20 september van 14.00 uur tot 16.45 uur. Er zijn geen toelatingseisen, iedereen kan deelnemen ongeacht opleiding en kerkelijke richting. Het cursusgeld bedraagt € 80,- per blok. Inlichtingen en aanmelding bij de studieleider drs. E. Jongstra te Blije (0519-562732)
tgvvvbtp@gmail.com

Dit vind je misschien ook leuk...