Weekbulletin 5 maart 2017

Ook deze zondag is er geen kerktelefoon, het vervangende apparaat is deze week helaas niet binnen gekomen. Graag nog even uw geduld!

In de morgendienst ds. J. Huitema, Drachten , organist J. Klimstra
In de middagdienst ds. A. Bouman, Leeuwarden , organist Tj. Reitsma
Collectes: binnenlands diaconaat , 2e kerk
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: LB 380: 1,2,3,4 ’s middags: LB 380: 4,5,6,7

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. E. Bethlehem – Dijkstra, Nij Tjaerda 105, Damwâld.

● Berichten weekbulletin 12 maart a.s. inleveren voor donderdag 9 maart voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst woensdag 8 maart a.s:
19.30 uur: ds. J.G. Arensman, Drachten , Bidstond, organist J. Klimstra
Collecte: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Lied voor dienst: LB 379: 1,2,6

● Dienst op zondag 12 maart a.s.
In de morgendienst ds. Alfons van Vliet, m.m.v. Koor Ta Gods Eare, organist v.d. Weide
In de middagdienst dhr. G. Visser, Walterswâld , organist B. Bosch
Collectes: Voorjaarszending , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: EB 109: 1,2,3,4 ’s middags: EB 111: 1,2,3

● De kerkenraad vergadert maandag 6 maart, aanvang 19.45 uur
● Verjaardagen komende week:
In de komende weken hopen de volgende oudere gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
– 7 maart: Dhr. G. Wijbenga,. Brugchelencamp flat 62, 9271 ER De Westereen (84 jaar)
– 9 maart: Mevr. T. de Jong-de Jong, Ds. Dijkstrawei 10 (81 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Uitnodiging voor groothuisbezoek:
Op maandagavond 13 maart en woensdagavond 15  maart (20.00 uur – grote lokaal van de kerk) houden wij weer ons groothuisbezoek.
Het thema zal deze keer zijn: “God leidt alles?!  En onze eigen verantwoordelijkheid dan?” Als het in het Oude Testament gaat over de leiding van God, gaat het vaak over het voorgaan van God op de weg, die Hij ons wijst (zoals een Herder), waarbij Hij er voor ons wil zijn en het goede voor ons wil. Want God is helemaal en van harte betrokken bij Zijn schepping en Zijn schepselen. Zijn zorg strekt zich uit over alles was is en leeft. Hij leidt Zijn volk Israël, de volkeren en ons als individu. Wij mogen aan Gods hand onze weg gaan. Maar hoe zit het met onze eigen keuzes en verantwoordelijkheid?
Hierover hopen wij met elkaar in gesprek te gaan. U/jij komt toch ook? Van HARTE welkom, óók als u zich nog niet heeft opgegeven. Er is altijd plaats in de herberg….. We hopen op gezegende avonden rondom Gods woord.

● Laatste koffieochtend voor de 50+ :
De laatste koffieochtend voor de 50+ van dit seizoen is vastgesteld op 15 maart a.s. om 10.00 uur. Deze keer kunt u weer twee vliegen in één klap slaan: ontspannen met elkaar koffie drinken en voor die tijd of erna naar de Pipegael om te stemmen. Hebt u vervoer nodig, dan is een telefoontje naar Ankje Fokkens {422869} of Rie Jansen {424656} voldoende. Besluit u op het allerlaatste moment nog te komen dan zijn we bereikbaar in de kerk {421338}. Vertel het aan vrienden, buren en dorpsgenoten, er is altijd koffie genoeg, tot ziens op 15 maart.

Dit vind je misschien ook leuk...