Weekbulletin 15 januari 2017

In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden, voorbereiding H.A. , organist J.Klimstra
In de middagdienst: dhr. J.Y. van der Wal, De Westereen , organist B. Bosch
Collectes: Oecumene, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: LB 169: 1,2,3 ’s middags: LB 169: 4,5,6

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. G. Huizinga – Dijkstra, Patrimoniumwei 6.

● Berichten weekbulletin 22 januari a.s. inleveren voor donderdag 19 januari voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 22 januari a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. E. van Gulik, Drachten, dankzegging H.A , organist J. Klimstra
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: LB 167: 1,3,5 ’s middags: EB 3 (2 maal zingen)

KANSELBERICHT:

Wat zijn ogen zagen maakte Siemen met zijn handen
Maar hij kon zichzelf niet beter maken
Gestreden… Geleden…
Gevochten… Gehoopt…
Hij had nog zoveel te doen…
In nabijheid van zijn gezin, waarop hij zo trots was en waar hij vol liefde voor zorgde, is na een ernstige ziekte op zondag 8 januari br. Siemen Koonstra op 54-jarige leeftijd overleden. Afscheid is genomen op 12 januari in ’t doarpshûs de Pipegael, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Broeksterwâld. De gemeente wenst zr. Afke Koonstra-Boonstra en (klein)kinderen veel sterkte toe.
Correspondentieadres: Boskwei 2, 9108 MV Broeksterwâld.

● Gebedskring:
Dinsdagavond 17 januari is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.
We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom

● Opbrengst deurcollecte :
De deurcollecte van 6 november 2016 voor Haïti heeft een bedrag van € 767,- opgebracht.
Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze collecte.
de diaconie

● Koffie drinken:
Zondagmorgen 22 januari a.s. is er na de dienst, waarin we het Heilig Avondmaal met elkaar hopen te vieren, gelegenheid om ook gezellig een kopje koffie/thee/fris/bier met elkaar te drinken! Van harte welkom!

● Vrijwilligsters gezocht!
Evangelische Boetiek “Levend Water” in Damwâld zoekt nieuwe vrijwilligsters voor in de winkel. Lijkt het u/jou leuk om in deze winkel te staan voor een paar uurtjes per week, doe dan even een telefoontje of appje naar 0628428260.

Dit vind je misschien ook leuk...