Weekbulletin 10 juli 2022

● Ochtenddienst 11.00 zondag 10 juli a.s.
Voorganger: Mevr. G. Hovius-Dijkstra, Oentsjerk.
Collectes: 1e Diaconie, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Reinder Visser.
Beamer: Piet van Althuis.
Ouderling van dienst: Griet van der Zwaag.
Diaken: Albertien Hellinga.
Lector: Marijke Bouma.

● Middagdienst 14.00 zondag 10 juli a.s. Afscheid kindernevendienst groep 8.
Dienst wordt geleid door Fokje Schaafsma en Ina Kloosterman.
Collecte: Bestemd voor kindernevendienst.
Koster: Reinder Visser.
Beamer: Henk Rozema.
Ouderling van dienst: Gerrie Visser.
Diaken: Tiny van der Ploeg.

Afscheid groep 8 kindernevendienst
Vanmiddag nemen we afscheid van de oudste kindernevendienst groep.
De dienst begint om 14 uur. De collecte van deze middagdienst is bestemd voor de kindernevendienst. Iedereen is welkom!

● Dienst 09.30 zondag 17 juli a.s.
Voorganger: Mevr. J. Bloem, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Kerk 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 17 juli inleveren voor vrijdagmorgen 15 juli voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 0511-421063 / 06 57177316 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Geert Rosier, Mr. Hamstrjitte 10 (85 jaar).
Ook ging er een bloemengroet naar Siep Hoekstra, Frijstêd 2, Damwâld (84 jaar) en naar Daniel en Marije Oberman-Gerbrandy, Tj. Nautastrjitte 3 (verhuisd).

Zondag 31 juli, 7, 14, 21 augustus zijn er geen kerkboeketten i.v.m. vakantie, wel worden er door de week bloemen bezorgd.

Verjaardagen deze week:
11 juli Mevr. A.G. Osinga, Nij Tjaerda 161, 9104 KB Damwâld (97 jaar)
13 juli Dhr. J. Bijlsma, Schwartzenbergloane 7, 9108 AL Broeksterwâld (77 jaar)
15 juli Mevr. A. Sjoerdstra-Wiersma, Rondweg-Noord 54a, 9101 AE Dokkum (78 jaar)
15 juli Mevr. K. Koonstra-Kooistra, Master Hamstrjitte 18, 9108 MH, Broeksterwâld (79 jaar)

Dankzegging:
Hartelijk dank voor de felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons 50-jarig huwelijksjubileum.
Johannes en Anneke Plantinga

Bedankt.
Het heeft ons goed gedaan; al die kaarten, bloemen en felicitaties- in welke vorm dan ook- die wij ontvingen bij ons 50 jarig huwelijksjubileum. Heel hartelijk dank!
Dries en Nelleke Visser-van der Meulen.

Liturgie:
• Zingen: NLB 218:1, 2 en 5 ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’
• Votum en groet
• Zingen: NLB 305 ;1,2 en 3 ‘Alle eer en alle glorie’
• Gebed
• Woorden ten leven
• Zingen: NLB 837:1 ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’’
• Gebed
• Zingen: NLB 837:4 ‘Koning uw rijk is zo nabij’
• Inleiding op Schriftlezing over de evangelist Lucas en zijn evangelie
• Luisteren/meezingen Joh.de Heer ‘Er is een Verlosser’
• Schriftlezing Lucas 19:1-10 (NBV) door Marijke Bouma.
• Zingen: NLB 139: 1 en 2 ‘Heer die mij ziet zoals ik ben’
• Preek
• Luisteren naar Christian Verwoerd ‘Mijn waarde ligt niet in bezit’
• Gebed
• Zingen: NLB 885:1 en 2 ‘Groot is uw trouw o Heer’
• Zegen

Tentdienst en stichting Pikulan.
Het was een feestje, de tentdienst. Wat hebben wij genoten. We willen de organisatie heel hartelijk bedanken voor de mogelijkheid dat wij ons mochten presenteren als Pikulan en dat ons project werd uitgekozen voor de te houden collecte. Wat een verrassing. Het geld wordt helemaal besteed aan kinderen die door de opbrengst van de collecte onderwijs kunnen volgen. Doordat we met allemaal vrijwilligers werken blijft er geen ene cent aan de strijkstok hangen. Wij zijn u allen dankbaar voor de geboden mogelijkheid. Nog groter was de verrassing toen we hoorden wat de collecte had opgebracht, namelijk het formidabele bedrag van € 1.164,25. God zegene u en uw gaven.

Namens de stichting Pikulan,
Elzerd en Gryt Zijlstra, promotors Batu Indonesia.
Telf. 06 5758 5143, zijwiel@knid.nl

 

Dit vind je misschien ook leuk...