Weekbulletin 10 november 2019

● Dienst op zondag 10 november a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y. v.d. Wal, Morra, organist v.d. Weide
In de middagdienst: bijzondere dienst , organist v.d. Weide

Collectes: collecte Dorpkerken , 2e onderhoud gebouwen
Koster: …
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Romeinen 8: 31-39 (God houdt van ons)
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 18 a: 1,2,3 ’s middags: EB 180: 1,2,3

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Tjibbe en Ilse v.d. Veer, Sj. Baukesstrjitte 20.

● Berichten weekbulletin 17 november inleveren voor vrijdagmorgen 15 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 17 november a.s.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. G. Timmer, Twijzelerheide , organist Tj. Reitsma
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Filemon: Meester en slaaf
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 187:1,2,3 ’s middags: EB 189 a: 1,4

● Verjaardagen deze week:
– 14 nov. mevr. A. de Jong – Boonstra, Nij Tjaerda 108, 9104 KB Damwâld (87 jaar)
– 15 nov. mevr. A. Miedema –Visser, P. Dantumastrjitte 9, 9109 NN Broeksterwâld (76 jaar)
– 16 nov. dhr. D. Jilderda, Mr. Hamstrjitte 4 (85 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Op zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We willen in de middagdienst de gemeenteleden, die ons dit jaar ontvallen zijn, herdenken. Voorganger is ds. Alfons van Vliet.

Aafke Dijkstra-Dijkstra

* 25 oktober 1931
† 26 november 2018

Aukje Reitsma-Fennema

* 9 april 1941
† 3 december 2018

Dirk Freerk Jilderda

* 28 juni 1928
† 9 februari 2019

Geert Wijbenga

* 7 maart 1933
† 25 augustus 2019

Douwe Koonstra

* 6 juni 1930
† 20 september 2019

Na de dienst is er gelegenheid voor de familie en gemeenteleden om koffie te drinken

● Koffieochtend op woensdag 20 november vanaf 10.00 uur in het lokaal van de Geref. Kerk. Op deze ochtend komen we weer bij elkaar, voor een gezellige morgen. Deze morgen hebben we een speciale gast nl. mevr. G. de Vries uit Dokkum, 84 jaar jong. Zij weet veel over de geschiedenis van “de Sionsberg”. Daar gaat ze over vertellen. En wij zijn in elk geval weer gezellig weer even bij elkaar, ook dat komt de saamhorigheid weer ten goede. We sluiten weer af om plm. 11.30. Iedereen is weer van harte welkom, neemt gerust weer iemand mee. Voor vervoer kunt u bellen met Ankje Fokkens (tel: 0511 422869) en Rie Jansen tel (0511 424656). U kunt haar ook vragen om inlichtingen. De kerstmiddag wordt gehouden op woensdag 18 December vanaf 16.00 uur.
Namens de dames van de koffiegroep, Rie Jansen

● Gespreksavonden “samen de Bijbel lezen”:
Zoals u hebt kunnen horen op de gemeenteavond afgelopen woensdag, starten we weer met de gespreksavonden (1x in de 2 weken) waarop we samen een stukje uit de Bijbel lezen en daar samen over spreken. Het zijn avonden waar iedereen welkom is, jong en oud, en mensen met veel of misschien wel heel weinig Bijbelkennis. De bedoeling is dat we thuis het Bijbelgedeelte lezen en alvast voor onszelf opschrijven wat ons opvalt of waar we vragen over hebben. Met elkaar praten we daar dan over. Het zijn niet alleen opbouwende, maar ook gezellige (donderdag)avonden, die duren van 20.00 u tot ongeveer 21.30 u.  Ondergetekende leidt deze avonden. En je mag uiteraard iedere keer komen, maar ook als dat niet lukt, is het prima.
Komende donderdagavond is de eerste avond en dan voor de feestdagen nog op 28 november en 12 december. Na de feestdagen beginnen we weer op 9 januari en gaan door tot mei of juni. Komende donderdag lezen we samen het boekje van de profeet Haggai. Leest u thuis deze beide hoofdstukken ?
ds. Alfons van Vliet

● Najaarszendingszondag:
Vandaag zullen we in onze gemeente de najaarszendingszondag houden. Na afloop van de morgendienst hopen we met elkaar een bakje koffie te drinken.
Dit jaar gaat de najaarszendingscollecte naar een project in Zambia:
In Zambia groeit de kerk en daarmee de vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als
hiv / aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marieke Blok. Zij zijn door Kerk in Actie uitgezonden naar Zambia.

● Schoonmaakklus kerk:
Zaterdag 23 november is het weer zover. Onze kerk moet weer worden verlost van bladeren in de dakgoten en buitenom vraagt om een grote schoonmaakbeurt. De kerkrentmeesters hebben hulp nodig bij deze klus. Om 8 uur worden de helpers verwacht. Na een kop koffie wordt het werk ingedeeld en bij veel hulp is de klus spoedig geklaard.

● Dagboekjes 2020:
Achter in de hal liggen liggen weer lijsten waarop u Bijbelse dagboekjes voor 2020 kunt bestellen.
Wilt u deze voor 5 december bezorgd hebben, vermeld dat er dan bij en bestel tijdig.
Namens de Z & E comm.

Dit vind je misschien ook leuk...