Weekbulletin 12 september 2021

● Dienst 13.45 zondag 12 september a.s.
Voorganger: Ds. G.J. Otter , Damwâld
Collectes: 1e: Missionair werk, 2e onderhoud gebouwen, extra collecte noodhulp Haïti
Koster: Henk
Beamer: Oege
Ouderling van dienst: Tineke Zoodsma
Diaken: A. Hellinga.
Lector: Sandra Annema

● Dienst 09.30 zondag 19 september a.s. Startzondag
Voorganger: Johanna Bloem.
Collectes: 1e eigen jeugd, 2e kerk

Berichten weekbulletin 19 september inleveren voor vrijdagmorgen 17 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Anneke vd. Zwaag-vd. Galiën, Mr. Woudstrastrjitte 15. (77 jaar).

Kindernevendienst:
Er is vanmiddag kindernevendienst. Deze keer tijdens de hele dienst. De kinderen van groep 1 tm 8 zijn, als de groten de kerk ingaan, direct welkom achter in het oppaslokaal!
Kinderlied dat gezongen wordt is: Ester wordt Koningin.

Programma startweek
Staat hier.

Razende reporter gezocht!
Wie vindt het leuk om over deze hele startweek een verslag te maken (voor oa de Sprank?)? Je mag elke dag overal bij zijn, mag kijken bij de voorbereidingen, interviews houden, laat je schrijf/blog/interview talent helemaal los komen! Voor info op opgave bel met Gerrie (06 23 20 11 77) of meld je aan via startwike@pknbroeksterwald.nl

Extra collecte zondag 12 september voor de slachtoffers op Haïti.
De bevolking van Haïti is zwaar getroffen door een aardbeving. Er zijn minstens 1.300 doden en meer dan 5.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit.
Op zondag 12 september is er ’s middags een extra collecte voor deze slachtoffers. Ook kunt u uw gift overmaken naar de diaconie op rekeningnummer: NL07 RABO 0343 3554 85 o.v.v. slachtoffers Haïti.

Liturgie:

Welkomstwoord
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Grote God wij loven U
Geloofsbelijdenis
Zingen: Heer U bent mijn leven.
Gebed
Schriftlezing Richter 6: 1-6 en 11 – 24
Zingen: Psalm 27:1 en 7
Preek
Zingen: Geest van hierboven
Formulier en bevestiging
Zingen: De Here zegent u
Dankgebed en voorbede
Zingen: De ware kerk des Heren (Gez.303 oude liedboek)
Zegen
Collecte

Dit vind je misschien ook leuk...