Weekbulletin 14 februari 2021

● Dienst 11.00 zondag 14 februari a.s. Jeugddienst.
Voorganger:
Collectes: 1e: KIA noodhulp, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Beamer: Piet van Althuis.
Ouderling van dienst:
Diaken: F. Jilderda.
Lector: Anneke Wolters.

● Dienst 09.30 zondag 21 februari a.s.
Voorganger: Ds. D. C. Hellinga, Urk.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 21 februari inleveren voor vrijdagmorgen 19 februari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Verjaardagen deze week:
16 feb. Mevr. IJ.Visser-Dijkstra, Master Woudstrastrjitte 1, 9108 MJ Broeksterwâld (82 jaar)
17 feb. Mevr. T.Rosier-Reitsma, Master Hamstrjitte 10, 9108 MH Broeksterwâld (83 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Preekrooster 2021
Sinds enige tijd zijn wij (Henk en Thea) aangesteld als preekvoorzieners. Dat betekent dat wij het preekrooster maken en voorgangers vragen om bij ons te preken. U heeft het vast gemerkt: sinds de uitbraak van het coronavirus is er heel wat gewijzigd in de zondagse erediensten. Zo is er nog maar 1 dienst op zondag en zijn de middagdiensten vervallen. Er moest heel wat (af)gebeld en gemaild worden de afgelopen tijd. Zo kon het ook zomaar gebeuren dat de dienst naar 11.00 uur verschoven moest worden. In verband met deze onverwachte omstandigheden, vragen wij uw begrip voor de situatie (die helaas ook nog wel even kan voortduren ☹)
Preekrooster 2022
Ook voor het jaar 2022 zijn wij al weer druk bezig met invullen. Daar kunnen wij uw hulp goed bij gebruiken: wij willen u vragen om mee te denken en suggesties voor een voorganger of ideeën voor het rooster aan ons door te geven. Dit kunt u doen via de mail: preekvoorziening@pknbroeksterwald.nl
Wij zullen ons best doen om het rooster zo goed mogelijk in te vullen en rekening te houden met uw wensen. Let wel: wij kunnen geen garanties geven dat aan alle verzoeken tegemoet wordt gekomen!
Met vriendelijke groet,
Henk Rozema en Thea Loonstra

Dit vind je misschien ook leuk...