Weekbulletin 14 januari 2018

● Dienst op zondag 14 januari a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Damwâld, dankzegging H.A. , organist B. Bosch
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste en oudste groep
( onderwerp: Jezus bidt – Marcus 1: 32-39 )
kinderlied: https://youtu.be/mbeVAlewHVY
N.B: Dit lied mag thuis geoefend en in de kerk meegezongen worden, ook door de volwassenen
Liederen voor de dienst: LB 169: 1,2,3 ’s middags: LB 169: 4,5,6

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Klaas en Trieny Jilderda – v.d. Zwaag, Haadwei 1, de Falom. Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Geertje Huizinga- Dijkstra, Patrimoniumwei 6 en naar mevr. Pietje Koonstra, Winkelplein 1, Beetsterzwaag.

● Berichten weekbulletin 21 januari inleveren voor 18 januari voor 21.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 21 januari a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y. van der Wal, de Westereen , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, , organist Tj. Reitsma
Collectes: oecumene , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
( onderwerp: Jezus roept Levi – Marcus 2: 13-17 )
Liederen voor de dienst: LB 167: 1,3,5 ’s middags: EB 3 (2 x)

● Gemeente-meeleven:
Zr. Janke Veenstra (Meekmastraat 12) ligt in het MCL i.v.m. galblaasklachten en daaruit voortkomend alvleesklierontsteking. Het leek er even op dat ze deze week naar huis zo mogen om aan te sterken, want er was een tijdpad uitgezet voor de aanstaande galblaasoperatie. Janke is echter nog niet klachtenvrij en blijft dus langer in het ziekenhuis. Afd K, kamer 3.

● Vertel het maar rooster 2018:
Hallo, ouders / verzorgers van kinderen. Vanaf nu staan de onderwerpen die behandeld worden tijdens de kindernevendienst op het weekbulletin. Dit is handig, zodat jullie thuis het betreffende stukje al vast kunnen lezen in de bijbel en/of erover kunnen praten wat de kinderen besproken hebben bij de kindernevendienst. Het zou een keer af kunnen wijken om één of andere reden.
groet, Nico Steringa

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 16 januari a.s. om 19.45 uur in de consistorie.

● Dinsdagavond 16 januari is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Herinnering:
Woensdag 17 januari komen de ouderlingen en wijkassistenten bijeen voor een gezamenlijk overleg in de kerk. Aanvang 20.00 uur

● Gewoon Bijbellezen…!
Komende donderdag is er weer een avond in het kader van “samen de Bijbel lezen”. We staan stil bij de hoofdstukken 9-11 van Paulus’ brief aan de Romeinen. Leest u ze thuis door? En schrijf kort op wat je daarin opvalt, of wat je niet begrijpt, of waar je iets meer over zou willen weten. Op de avond zelf zingen we een paar liederen, horen van elkaar wat opgeschreven is, bespreken dat kort en ondergetekende vertelt nog wat over deze hoofdstukken. We beginnen om 20.00u en eindigen rond half 10. Voelt u of voel jij je aangesproken? Doe mee!
De andere data voor dit seizoen: D.V. 15 febr., 15 maart, 12 april , 10 mei, 7 juni

De “verdiepingsavonden” zijn D.V. op 1 febr, 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni (de avond op 1 maart vervalt)

Hartelijke groeten,
ds. Alfons van Vliet

Dit vind je misschien ook leuk...