Weekbulletin 16 februari 2020

● Dienst op zondag 16 februari a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y. v.d.Wal Morra, organist v.d.Weide
In de middagdienst: ds. E.J.Terpstra Urk, organist J.Klimstra
Collectes: KIA Werelddiacomaat, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: groep 1 t/m 8.
Koster: Gepke.
Onderwerp: Samuel
Kinderlied: link werkt niet
Liederen voor de dienst:EB: 17: 1,2,3 ’s middags: EB: 26:1,2,3

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Mevr. Pietje Dijk-Kuiphof, Haadwei 3, de Falom. Ook ging er bloemengroet naar het gezin van Johan en Willeke vd. Veer, Hazzeloane 5. en naar Hillie vd. Zwaag-Eisma, P. Durksstrjitte 6.

● Berichten weekbulletin 23 februari inleveren voor vrijdagmorgen 21 februari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail:weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 23 februari a.s.
In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet eigen voorganger, organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. G. Visser Wâlterswâld, organist B. Bosch
Collectes: KIA Diaconaat, 2e Onderhoud gebouwen
Koster: ?.
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8.
Onderwerp: Koning Saul
Kinderlied:

Liederen voor de dienst:EB 147: 1,2 ’s middags: EB 147: 1,3

● Verjaardagen deze week:
16 febr. Mevr: Y. Visser-Dijkstra, Mr. Woudstrastrjitte 1, (81 jaar).
17 febr. Mevr: T. Rosier- Reitsma, Mr. Hamstrjitte 10, (82 jaar).
22 febr. Mevr: E. Bethlehem-Dijkstra, Nij Tjaerda 105, 9104 KB Damwâld. (82 jaar).
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Pastoraal nieuws:
Sape van Klaarbergen is nog in het ziekenhuis. Zijn geduld wordt wel wat op de proef gesteld, want hij knapt wel op maar lang niet zo snel dan hij eigenlijk wel had gewild. Wij mogen bidden dat Sape en Jelly zich gedragen voelen door de Here onze God. Zijn adres is MCL afd. U kamer 11. MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden.
Siede Postuma moet een langdurige behandeling ondergaan in Groningen: contact is welkom.

● Paaskaarsen 20 17 en 2018.
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst voor de paaskaarsen van 2017 en 2018. U kunt hier uw naam op invullen wanneer u interesse heeft voor de kaars(en) van uw keuze. Tijdens de gemeentevergadering op 11 maart a.s. worden ze verloot.
De froulju fan de opkreaskommisje,
Renny, Binnie en Wiepie

● Zendingszondag 1 maart a.s.
Zondag 1 maart 2020 wordt er in onze kerk weer een zendingsdienst gehouden. Voorganger is mevr. Van der Wal uit Morra. Tijdens deze dienst komt de heer Romke van der Veen uit Dokkum ons vertellen over zijn project voor Open Doors, waarvoor hij en verschillende anderen zich hebben ingezet. Zij hebben namelijk een wandeltocht opgezet in Zuid Korea langs de grens van Noord Korea en hier aan meegedaan. In Zuid Korea volgden ze een route van 21 km die ze drie maal hebben gelopen om zo op 63 km te komen; zolang is namelijk de grens tussen Noord en Zuid Korea. De tocht werd gehouden om een sportieve prestatie neer te zetten en daarmee een blijk van medeleven te tonen naar de vervolgde christenen van Noord Korea. De wandelaars hebben vanaf een hoge berg Noord Korea zien liggen. Romke en de andere leden van de groep hebben daadwerkelijk met gevluchte christenen uit Noord Korea gesproken. Deze indrukken heeft hij verwerkt in een powerpoint presentatie, die hij tijdens de dienst zal toelichten via de beamer. U bent allen van harte uitgenodigd deze indrukwekkende verhalen mee te beleven. Na afloop van de dienst wordt u tevens uitgenodigd voor een kopje thee/koffie of ranja.

Dit vind je misschien ook leuk...