Weekbulletin 22 december 2019

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 40 jarige bruidspaar Marten en Tine Leegstra-v.d. Meulen, Sj. Baukesstrjitte 31.
Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Pietje Annema-Kooistra, Ds. Dijkstrawei 5. en naar Ronald Ypma, Tj. Nautastrjitte 13.

● Berichten weekbulletin 5 januari inleveren voor vrijdag 3 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 22 december a.s. 4e advent
In de morgendienst: ds. A. Bouman, Leeuwarden organist v.d. Weide
De middagdienst komt te vervallen
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: alle groepen
Onderwerp: voorbereiding kerst
Lied voor de dienst: EB: 177: 1,2

Op 24 december om 20.30 is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de kerk van de Chr. Geref. Petrusgemeente.

● Dienst op dinsdag 25 december , 1e kerstdag
In de morgendienst: dhr. T. Simonides, Birdaard, organist J. Klimstra
Koster: Gepke
Collectes: KIA: kinderen in de knel, 2e kerk
Lied voor de dienst: ELB: 103: 1, 2, 3, 4

● 17.00 uur: kinderkerstfeest

● Dienst op dinsdagmorgen 26 december , 2e kerstdag, 9.30 Interkerkelijke kerstviering in De Ontmoeting, Damwâld m.m.v. ds. Van Vliet

● Dienst op zondag 29 december
In de morgendienst: ds. M. J. Koppe, Dokkum, organist v.d.Weide
Er is geen middagdienst.
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Lied voor de dienst: EB: 140: 1,2,3.

● Dienst op dinsdagavond 31 december 19.30 uur, oudjaarsvond
Dienst om 19.30 uur: ds. A. van Vliet, Dokkum organist J. Klimstra
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Lied voor de dienst: EB 170: 1, 2

● Dienst op woensdagmorgen 1 januari, nieuwjaarsmorgen
Dienst om 11.00 uur: ds. D. Schreurs, Hogebeintum, organist Tj. Reitsma
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Lied voor de dienst: EB: 168: 1 t/m 7

● Dienst op zondag 5 januari:
In de morgendienst om 9.30 uur: ds. J.G. Arensman Drachten, organist v.d.Weide
In de middagdienst om 13.45 uur: Mevr. Johanna Bloem, organist B. Bosch
Collectes: eigen jeugd, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Liederen voor de dienst: EB:36: 1,2 ’s middags: EB: 36:3,4
Kindernevendienst:
Kinderlied:

Onderwerp: Psalm: God is machtig

● Verjaardag komende weken:
28 december: mevr. G. Huizinga – Dijkstra, Patrimoniumweg 6 (82 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

Pastoraal nieuws:

Us dooplid Gerrit de Boer fan de Kavelwei 74, 9108 MG, te Broeksterwâld moat in slimme operaasje ûndergean en der binne bot soargen oer hoe ‘t it fierder komt. Wy sille sneintemoarn de Heare God bidde dat it ûndersyk en de needsaaklike operaasje goed ferrinne meie en ek freegje om sterkte foar Gerrit en syn gesin.

Wy meie as nij ynkommenen fan ús gemeente begroetsje: Annemieke Flootman, dooplid,  en har twa bern,  Lorenzo Guillaume Westerborg, 11 jier en Angelie Valentina Westerborg, 8 jier. Se wenje op de ds. Feitsmawei 6, 9108 MG, Broeksterwâld.
Tige wolkom alle trije!

Ronald Ypma, Tjeerd Nautastrjitte 13, heeft de afgelopen tijd een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen, Hij is gelukkig nu weer thuis, en hoopt met behulp van medicijnen te herstellen. We wensen Ronald, namens de gemeente, veel beterschap.

Nieuws over het adventsproject vindt u hier:

nieuws Adventsproject / Kinderkerstfeest

Dit vind je misschien ook leuk...