Weekbulletin 16 oktober 2016

In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. G.J. van der Togt, Ternaard , organist B. Bosch
Collectes: KIA (Werelddiaconaat) , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 140: 1,2,3 ’s middags: EB 144: 1,2,3

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. H. Jilderda-Kooistra, Mr. Hamstrjitte 4.
Ook ging een bloemengroet naar Janny van Vugt-Visser, Meekmastrjitte 25A en naar Kees Beerda, Meekmastrjitte 7.

● Berichten weekbulletin 23 oktober a.s. inleveren voor 20 oktober voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 23 oktober a.s.
In de morgendienst: dhr. J.Y. v.d. Wal, De Westereen , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. A. Elverdink. Jistrum , organist H. v.d. Veer
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 147: 1,2,3 ’s middags: EB 150: 1,2,3

Gemeente-meeleven:
– Kees Beerda is na een geslaagde operatie in het ziekenhuis in Sneek vorige week zaterdag weer thuisgekomen. Kees is nog in afwachting van de uitslagen.
– Aukje Reitsma is afgelopen donderdag met haar eerste chemokuur begonnen.
Wij wensen hen Gods Zegen.
– Br. T. Jellema is afgelopen week opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Adres: afd. Z. kamer 3, MCL te Leeuwarden. Namens de gemeente wensen we de familie Jellema veel sterkte toe.

● Gebedskring:
Dinsdagavond 18 oktober is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Koffieochtend 50+
Woensdagochtend 26 oktober om 10.00 uur is de koffie weer klaar en is iedereen welkom in de grote zaal voor een gezellig samenzijn. Onze dominee is dan ook in ons midden en zal ons verrassen met een bijdrage, maar wat ??? Hebt u vervoer nodig dan is een telefoontje naar Ankje Fokkens {422869} of Rie Jansen {424656} voldoende. Op het allerlaatst zijn we bereikbaar in de kerk {421338}

● Vanmorgen aansluitend aan de ochtenddienst is er koffiedrinken. Iedereen is van harte uitgenodigd.
De kerkenraad

● Vakantie dominee: ds. heeft komende week (17-23 okt) vakantie

puzzelstukjes

Dit vind je misschien ook leuk...