Weekbulletin 19 November 2023

Dienst 9.30 zondag 19 november a.s.
Voorganger: Mw. G. Krol-van der Vinne, Dokkum.
Collectes: 1e Diaconie, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Henk Dijkstra.
Beamer: Piet van Althuis.
Kindermoment verzorgd door: Baukje Rozema en Jelkje van der Zwaag.
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw
Onderwerp: Meester en slaaf.
Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema.
Diaken: Eelke Dijkstra van de Falom .
Lector: Trieny Jilderda.

● .Dienst 13.45 zondag 26 november a.s. Eeuwigheidszondag
Voorganger: Dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld.
Collectes: 1e Pastoraat, 2e onderhoud gebouwen.

● Berichten weekbulletin 26 november inleveren voor vrijdagmorgen 24 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Zr. Aukje de Jong-Boonstra, Nij Tjaerda 108, Damwâld. (91 jaar).
Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Annie Miedema-Visser, P.Dantumastrjitte 9. (80 jaar) en naar Br. Dirk Jilderda, Mr. Hamstrjitte 4. (89 jaar) en naar Zr. Johanna Bloem-vd. Schaaf, A. Jansstrjitte 33.

De begroting van de kerk over 2024 ligt ter inzage van maandag 20 november tot en met maandag 27 november. Wilt u de begroting bekijken dan bent u van harte welkom bij Christine Deinum. Belt u vooraf even voor een afspraak. 06 38910420.
Het college van Kerkrentmeesters.

Crisispastoraat:
In verband met gezondheidsproblemen is Johanna Bloem tijdelijk niet beschikbaar als crisispastor voor onze gemeente. Allereerst wensen we haar een goed en (voor)spoedig herstel toe. We zijn als kerkenraad bezig met het vinden van een vervanging hiervoor. Zodra we weten hoe we dat in gaan vullen, laten we dat uiteraard weten.

In voorkomende gevallen waarin crisispastoraat gewenst is (bijv ernstige ziekte, acute situaties, overlijden) kunt u nog steeds contact op blijven nemen met uw wijkouderling. Gemeenteleden uit wijk 3 kunnen bij dringende zaken contact opnemen met de voorzitter, Gerrie Visser, op telefoonnummer 06 23 20 11 77 .

Bestellen Bijbelse Dagboekjes 2024,
In de maand november kunt u Bijbelse Dagboekjes 2024 bestellen.
U kunt uw naam en het gewenste dagboekje invullen op een van de bestellijsten in de hal van de kerk.
U mag me altijd bellen bij vragen of voor een telefonische bestelling.
Vriendelijke groet Ina Kloosterman, tel 06 – 1464 5160.

De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods Hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft de naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten

Zondag 26 november a.s. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We zullen D.V. in de middagdienst de gemeenteleden gedenken, die het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen hun namen en delen samen het verdriet, omdat zij er niet meer zijn. Daarnaast zoeken wij samen troost en nabijheid bij elkaar en bij God. Op deze zondag worden de volgende gemeenteleden herdacht:

Eelke de Jong
*16 maart 1942
†16 Juli 2023

Jannie Venema-van der Zwaag
*26 maart 1951
†16 Augustus 2023

Na de dienst is er gelegenheid voor de familie en gemeenteleden om samen koffie te drinken.

Tinke en betinke – ús tsjerke is iepen. 26 november, de lêste snein fan it tsjerklik jier. Wy steane yn leafde stil by en neame de nammen fan harren dy’t us foargien binne. Har nammen wurde neamd, net as in opsomming fan wa’t stoarn binne. Nee, se wurde yn ferbân bracht, yn de rige pleatst mei allegear dy’t ús yn Kristus foargien binne en mei allegear dy’t noch komme sille. Se heare allegear by elkoar, al dy nammen út it ferline en it heden: tegearre ûnderweis nei Gods takomst.
Ús gemeente stiet mei de neisten stil by de gemeenteleden dy’t dit tsjerklik jier stoarn binne. Wy tinke oan harren. Wysels drage har en faaks ek oare nammen, fan dy’t ús ûntfallen binne, yn ús hert en op de tonge.
Dêrom is tsjerke sneintemiddei 26 november tusken 15.00 (oanslútend op de tsjinst) en 17.00 iepen, foar jo, foar dy, foar it doarp, foar elts, dy’t in kearske oan stekke wol, dy’t efkes neitinke, betinke, sitte wol. Dat wy sa, mei syn allen, ús troch dit betinken en it ljocht ferbûn fiele meie.
(Kom wannear’t it útkomt , hâldt rekkening mei in oar; foar elts wa’t wol is der ek gelegenheid om yn it grutte lokaal in bakje kofje of thee te drinken en efkes te praten)

Liturgie:
Zingen Gez. 328: 1, 2 en 3.
Votum en groet.
Inleiding op de dienst.
Gebed.
Zingen Gezang 442: 1 t/m 4.
10 geboden.
Zingen Ps. 25: 2.
Kindermoment.
Eerste Schriftlezing Jesaja 65 : 17-19.
Tweede Schriftlezing Openbaring 21:1–5.
Zingen ELB 723: 1 en 2.
Overdenking

Zingen ELB 751 : 1, 2, 4 en 5.
Dankgebed.
Collecte.
Slotlied JdH 357 1 en 5 “Vreugde, vreugde louter vreugde”.
Zegen.

World Servants:
Jaarlijks volleybal toernooi CGK Petrusgemeente.

Afgelopen zaterdagavond 11 november was er weer het altijd zeer spannende, maar o zo gezellige, Jaarlijks volleybal toernooi van de CGK Petrusgemeente Broeksterwâld. Deze keer was de netto opbrengst voor onze werkgroep gereserveerd, waar we natuurlijk erg blij en dankbaar voor zijn. Vanwege dit gebaar moesten we natuurlijk zelf ook van de partij zijn. Met maar liefst 2 ploegen en de leiding als coaches gingen we vroeg in de avond richting De Westereen! Dit alles gewapend in de rode WS-shirts, want dat zou de tegenstander wel afschrikken…

In totaal waren er dit jaar maar liefst 12 ploegen in 2 poules, dus volop aan de bak. De gebroeders Wolters hadden al grote plannen over het prijzengeld en de wisselbeker, maar deze wilde plannen konden al vrij snel richting de prullenbak. beide teams begonnen wel met goede moed aan het toernooi, maar al vrij snel bleek dat we niet om de prijzen mee gingen doen. Er werd door beide teams verloren, maar dan ook echt verloren met meestal grote cijfers. Ook onze ervaren coaches Bertina en Lisanne konden het tij niet meer keren. Maar ondanks de grote verliezen bleef de sfeer geweldig en werden de verliezen geaccepteerd. Het zal je dan ook niet verbazen dat onze teams aan het einde van de avond op plek 11 en 12 in de ranglijst zijn geëindigd.

Maar ondanks deze rangschikking, hebben we een geweldige avond gehad en natuurlijk weer een mooi stuk team building. Al hoop ik wel dat het bouwen ons wat beter zal afgaan dan het volleyballen!

CGK Petrusgemeente bedankt voor de sponsoring en de geweldige georganiseerde avond.

 

 

 

Dit vind je misschien ook leuk...