Weekbulletin 19 januari 2020

● Dienst op zondag 19 januari
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Walterswâld , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. B.Terlouw, De Westereen, organist B. Bosch
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Klaas
Kindernevendienst: jongste groep.
Onderwerp: Gideon.
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: ELB 241: 2, 3 ’s middags: psalm 139: 1, 2 .

● Dienst op zondag 26 januari
In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet, Kerk-School-Gezinsdienst, organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. G. Timmer Twijzelerheide, organist J. Klimstra
Collectes: JOP Nationaal Jeugdwerk 2e Onderhoud Gebouwen
Koster: Gepke
Liederen voor de dienst: LB 167: 1,3,5 ’s middags: EB 3: 2 x zingen.

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar J. Miedema, P. Dantumastrjitte 9.

● Berichten weekbulletin 26 januari inleveren voor vrijdagmorgen 24 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl
● Gemeente-meeleven:
Geanne Hoekstra, (Haadwei 40, 9109 NS De Falom) kampt met gezondheidsklachten. Sinds medio oktober vorig jaar vinden er allerlei onderzoeken plaats en het vermoeden bestaat, dat de klachten in de richting van MS wijzen. Wij willen Geanne veel sterkte toewensen in deze tijd! Een kaartje is vást wel welkom!

● Dankbetuiging:
Hartelijk dank voor al uw felicitaties bij ons 40-jarig huwelijk.
Marten en Tine Leegstra

● Nochris de blommen fan tsjerke:
Ferline wike stie der in stikje op it wykbulletin oer de blommen fan tsjerke. It gie doe oer it oerdragen fan de taak fan Klaske Koonstra nei Corry Marinus. Wat der net by stie dat Dukke en Jan de Bruin gewoan trochgeane mei harren ynset foar it blommebarren. Dukke en Jan binne ek al wer jierren dwaande om te soargjen foar de blommen fan tsjerke en wy hoopje dat dat noch lang sa bliuwe mei.
Yn it tillefoannûmer fan Corry siet in typflater: it moat wêze 424716.

 

Dit vind je misschien ook leuk...