Weekbulletin 19 maart 2017

In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, openbare geloofsbelijdenis, organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Damwâld, organist Tj. Reitsma
Collectes: Werelddiaconaat (KiA) , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 115: 1,2,3 ’s middags: EB 115: 4,5,6

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Broersma – Spinder, Kavelwei 41A (82 en 83 jaar)
Ook ging een bloemengroet naar dhr. G. Wijbenga, Brugchelencamp flat 62, de Westereen, naar mevr. T.de Jong – de Jong, Ds. Dijkstrawei 10 en naar Wopke Wolters, Kavelwei 9.

● Berichten weekbulletin 26 maart a.s. inleveren voor 23 maart voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 26 maart a.s.
In de morgendienst: dhr. J. v.d. Kamp, Leeuwarden , organist J. Klimstra
In de middagdienst: zangdienst, , organist v.d. Weide
Collectes: Werelddiaconaat (KiA) , 2e onderhoud gebouwen, deurcollecte Noodhulp in Afrika
Kindernevendienst: geen
Liederen voor de dienst: LB 172: 1,2,3,4 ’s middags: LB 171: 1,3,5

In de ochtenddienst van vandaag zal Renske Rosier, Pieter Dantumastrjitte 7, Openbare Belijdenis van haar geloof afleggen.

● Verjaardag komende week:
20 maart: dhr. S. Haisma, Nij Tjaerda 8, 9104 KA Damwâld (94 jaar). Alvast van harte gefeliciteerd.

● Verschoven jeugddienst in een andere jas.
Hoi! Belangrijke mededeling! De jeugddienst die gepland staat op zondagmiddag 26 maart is verschoven naar woensdagavond 22 maart. Wij organiseren weer een jeugddienst! Geen gewone deze keer maar eentje in een nieuw jasje! De locatie is hetzelfde, maar de rest gaat dit keer net even anders …. laat je verrassen… op woensdagavond 22 maart om half 8. Het thema is “App je gek” en spreker is dominee van Vliet! Muziek is van….
Jullie zijn allemaal van harte welkom en neem gerust je vrienden mee die avond. Wees van harte welkom vanaf 19.15 uur. Tijdens deze dienst zal er worden gecollecteerd voor Noodhulp in Afrika!
de jeugdouderlingen

● Deurcollecte Noodhulp in Afrika
Zondag 26 maart houden wij een deurcollecte voor Afrika.
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5,5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen verwacht. De situatie is dus nijpend.
Feiten:
– Acute hongersnood bedreigt het leven van 20 miljoen mensen
– Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
– Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen
– Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt
– Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is
Maar meer hulp is hard nodig! Wij bevelen deze collecte van harte aan!
de diaconie
● Jaarrekening kerk 2016
Op de gemeenteavond van woensdag 8 maart hebben we de cijfers al gezien en zijn ze toegelicht. En ook van 13 maart tot en met 25 maart ligt de jaarrekening voor u ter inzage bij onze penningmeester. Belt u van te voren even met Gerrie Visser (tel. 425805) als u de cijfers in wilt zien?
● Actie jeugdverenigingen PKN gemeente en Petrus gemeente Broeksterwâld
Dit jaar zal de gezamenlijke flessenactie en potgrond en mestkorrel verkoop van de jeugd van de Petrus gemeente en de PKN gemeente, plaatsvinden op Maandag 27 maart. Dan worden de flessen ingezameld en zullen tevens de opgave strookjes voor potgrond en mestkorrels worden opgehaald, we komen bij u langs na 18:00 uur.
De volgende zaterdagmorgen, 1 april (geen grap), zullen de potgronden mestkorrels bij u worden bezorgd, tussen 9.30 uur en 12.00 uur. U wordt vriendelijk verzocht dit dan met contant geld te betalen. Dus niet tijdens het ophalen van de flessen.
Het doel van de actie dit jaar is een EO-Metterdaad project namelijk Albanië.
Kinderen die overlijden door gebrek aan goede zorg… Dat is de huidige situatie van de gehandicaptenzorg in Albanië! Ouders schamen zich vaak voor hun kind en veel kinderen komen bijna niet buitenshuis. Dokter Bimi, van hulporganisatie Kom Over En Help, kon het leed van de kinderen niet langer aanzien en is daarom gestart met de beperkte middelen die hij ter beschikking had. Metterdaad wil hem graag helpen om een ruimte in te richten met goede fysio apparatuur en andere voorzieningen. Zo kan hij de kinderen veel beter helpen en hun situatie verbeteren. Ook kinderen met een mentale beperking krijgen hulp en kunnen dankzij spraaklessen en ontwikkelingstherapie zelfs weer naar school!
Helpt u mee door een steentje bij te dragen ? Namens de kinderen alvast hartelijk dank! Er zal dit jaar geen informatieavond zijn voor de jeugd, de opbrengst zal tijdens de kerkdiensten van 9 april bekend worden gemaakt, in de CGK en in de PKN gemeente.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
Een vriendelijke groet.
Organisatoren Petrus Gemeente en PKN Gemeente

 

Dit vind je misschien ook leuk...