Weekbulletin 2 juni 2019

● Dienst op zondag 2 juni a.s.
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld
In de middagdienst: ds. B. Bloemendal Frieschepalen , organist v.d. Weide
Collectes: eigen jeugd , 2e onderhoud gebouwen , organist B. Bosch
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Bij God is het goed ( Psalm 46 )
Kinderlied: Hebben hebben https://youtu.be/0wTCAruWzU8
Liederen voor de dienst: LB 222 : 1.2.3 ’s middags: LB 223: 1 t/m 7

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Klaske Annema-v.d. Woude, Tienewei 4.
Ook ging er een bloemengroet naar Jellie Reitsma, Tienewei 16 en naar Jetze Boersma, Bûtefjild 11, Feanwâlden

● Berichten weekbulletin 9 juni inleveren voor vrijdagmorgen 7 juni 10 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 9 juni a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, Pinksteren, bevestiging ambtsdragers, organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. E.J. Terpstra, Urk , organist B. Bosch
Collectes: KIA: Pinksterzending , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Klaas
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: God belooft zijn geest ( Joël 3:1-5 )
Kinderlied: Hebben hebben

Liederen voor de dienst: EB 112 : 1.2.3.4 ’s middags: LB 242 : 1.2.3.4

 

KANSELBERICHT
Nieuwe ambtsdragers:
De kerkenraad maakt dankbaar bekend dat drie personen bereid zijn gevonden om zitting in de kerkenraad te nemen ter opvulling van de ontstane vacatures. Voor ouderling zijn dat zuster Coba Wybenga-Kuiken en zuster Reina Boom-Barkema, en voor jeudouderling zuster Tjitske van Dijk-Soepboer. Indien geen wettige bezwaren worden ingebracht zal de bevestiging plaatsvinden op zondag 9 juni in de morgendienst.
Broeder Jan Berends heeft zich bereid getoond om zitting te nemen in de diaconie. De daardoor ontstane vacature voor jeugdouderling wordt deels opgevangen door zuster Griet  van der Zwaag-van der Schaaf die  bereid is naast haar functie van wijkouderling bijstand te verlenen aan het jeugdwerk. Zuster Anny Dillema – de Vries heeft aangegeven nog een jaar aan te willen blijven als wijkouderling. Jaap Klimstra zal nog een jaar aanblijven als ouderling voorzitter. Er blijft nu een vacature binnen de diaconie. Als een gemeentelid bij nader inzien zich toch geroepen voelt deze vacature te vervullen, kan contact opgenomen worden met de kerkenraad.

● Verjaardag komende week:
6 juni: Dhr. D. Koonstra, Talma Hoeve afd. de Hale kamer 025, Johanneswald 1, 9267 VS Feanwâlden (89 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert woensdagavond(!) 5 juni a.s.  om 19.45 uur.

● Verkoop banken:
In juni zullen de banken in de kerk worden vervangen door stoelen. De banken willen we nu te koop aanbieden. De opbrengst zal aan de diaconie worden geschonken.
De banken kosten € 50 per stuk, meer mag altijd. U ontvangt nader bericht wanneer de banken opgehaald kunnen worden. We willen de bank ook wel bij u thuis brengen. Hiervoor vragen we dan €5,=.
Belangstelling: stuur een mailtje met uw naam en adres en of u een grote of kleine bank wilt naar kerkrentmeester@pknbroeksterwald.nl, schrijf in op de intekenlijst achter in de kerk , of even bellen met Anne Marinus (06 20 111 326)
College van Kerkrentmeesters

!!! Kopijdatum Geandewei :
De kopij voor de eerstvolgende Geandewei moet i.v.m. Pinksteren uiterlijk woensdag 5 juni voor 18.00 uur worden ingeleverd!! Dit nummer verschijnt op vrijdag 14 juni. Let op dit is een uitgave voor drie weken!! Op 5 juli komt er pas een nieuw nummer uit !!
● Pinksterfeest Veenklooster (TUSSEN 7 EN 10 JUNI 2019)

Bezinning, rock, ontmoeting, en aanbidding voor alle generaties! Vele gezinnen, ouderen en jongeren komen tussen 7 en 10 juni 2019 naar Veenklooster om samen Pinksteren te vieren. De organisatie pakt dit jaar opnieuw groot uit. Tijdens het Pinksterfeest is er van alles te doen. Vier dagen lang activiteiten voor iedereen met een veelzijdig en gevarieerd programma. Of het nu gaat om samenzang, genieten van het bezinningspad in het bos of een fietstocht, het is de plek waar iedereen zich thuis voelt. Waar we samen Pinksteren vieren! kerken.
Dit jaar is het thema “Jij bent in beeld”. Meer informatie vindt u hier.

Dit vind je misschien ook leuk...