Weekbulletin 23 december 2018 (geldt voor 2 weken)

● Dienst op zondag 23 december a.s.
In de morgendienst: ds. J. G. Arensman, Drachten, 4
e advent , organist Tj. Reitsma n
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, organist J. Klimstra
Collectes: kerk , 2e
onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Kindernevendienst: allemaal
Onderwerp: Zacharia: Er komt een nieuwe Koning, hij rijdt op een ezel en zal rechtvaardige en vriendelijke
genoemd worden
Liederen voor de dienst: EB 177: 1,2 ’s middags: EB 177: 3,4

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Douwe en Anneke de Beer – de Vries, Meekmastrjitte 14.

● Kindernevendienst:
Vanmorgen gaan we in de kindernevendienst de laatste dingen knutselen om Bethlehem en de stal en de mensen en dieren die daar bij horen helemaal af te maken. Wat wil jij maken? Een schaapje of een herder? Het verhaal gaat over iemand die wist hoe bijzonder Jezus was omdat hij hem gekend heeft. Het gaat nu dus niet meer over mensen die wisten dat Jezus geboren zou worden maar over iemand die tegelijk met Jezus op aarde
leefde. Volgens mij is dat wel heel bijzonder. De oudste kinderen oefenen vandaag nog een keer voor het toneelstuk.

● Maandag 24 december is er een KRYSTSJONGTSJINST in onze kerk. Aanvang 20.30 uur m.m.v. de praiseband “Sound of Faith” en Ds. A. Mak

.

● Dienst op dindag 25 december a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, 1
e kerstdag , organist: J. Klimstra
Collectes: KIA kinderen in de knel , 2e kerk
Koster: Reinder
Kindernevendienst: onderwerp: Jezus wordt geboren in Bethlehem en zal de Redder van mensen zijn
Liederen voor de dienst: EB 103: 1,2,3,4

● Om 17.00 uur: Kinderkerstfeest
Op 25 december is het dan eindelijk echt kerst. Dan gaan we de laatste vakjes van de poster openen. Dit doen we
in de ochtenddienst, die op 09.30 uur begint. Jullie zijn vast erg nieuwsgierig.
‘s Middags om 17.00 uur gaan we met elkaar in de kerk het kerstfeest vieren. Iedereen is van harte welkom!!!!!

● Op tweede kerstdag is er weer een KERSTZANGDIENST in “de Boppeslach” te Damwâld.
Thema: Kerst… het wordt licht
De dienst staat onder leiding van Ds. G.J Otter.
Muzikale medewerking zal worden verleend door: brassband “Ere zij God” o.l.v. G. Huizenga en Het Regenboogkoor uit Drachten o.l.v. J. Mulder.

● Dienst op zondag 30 december a.s.
In de morgendienst: Dhr. T. Simonides, Burdaard , organist v.d. Weide
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: geen i.v.m. vakantie
Liederen voor de dienst: EB 103: 1,2,3,4 ’s middags: EB 105: 1,4

● Dienst op maandag 31 december a.s.
In de avonddienst 19.30 uur: ds. M.J. Koppe, Dokkum , oudjaarsavond , organist: J. Klimstra
Liederen voor de dienst: EB 170: 1,2
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke

● Dienst op dinsdag 1 januari a.s. 11.00 uur: J. Klimstra , nieuwjaarsdag organist: Tj. Reitsma
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Anne W.
Liederen voor de dienst: EB 168: 1 t/m 7

● voorafgaand aan deze dienst bent u/jij vanaf 10.30 uur van harte uitgenodigd voor een bakje koffie, thee, fris.

● Dienst op 6 januari a.s.
In de morgendienst: ds. J. G. Arensman, Drachten , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden , organist v.d. Weide
Collectes: eigen jeugd , 2e
onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: onbekend
Liederen voor de dienst: LB 21: 1,2,3 ’s middags: LB 21: 4,5,6,7

● Berichten weekbulletin 6 januari a.s. inleveren voor 4 januari VOOR 10 UUR op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Verjaardag komende weken:
28 december: mevr. G. Huizinga – Dijkstra, Patrimoniumwei 6 (80 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Wy hoopje op goede krystdagen en in jierwiksel sûnder swierrichheden. In soad minsken hawwe al in protte krystferskes songen, mei de skoallebern, by de gearkomst fan de froulju fan Nij Libben en by de krystmiddei op woansdei 20 desimber. De kommende tsjinsten meie wy trochgean mei bliid en feestlik te betinken dat de Heare Jezus foar ús op ierde kommen is.

 

IEDEREEN GEZEGENDE KERSTDAGEN EN
EEN VOORSPOEDIG 2019 GEWENST !!

Dit vind je misschien ook leuk...