Weekbulletin 24 november 2019

● Dienst op zondag 24 november a.s.
In de morgendienst: ds. J. Huitema, Drachten, organist Van der Weide
In de middagdienst: ds. A.J.J. van Vliet, gedachtenisdienst, organist Jaap Klimstra
Collectes: 1e Pastoraat , 2e Onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Filippenzen 4:4-9: Wees blij!
Kinderlied:

Liederen voor de dienst:
’s morgens: ELB 181:1,2,3 ’s middags: ELB 181: 3, 4 ,5

Na de middagdienst is er gelegenheid voor de familie van de overledenen die herdacht zijn koffie/thee te drinken achter in de kerk, waarbij ook alle gemeenteleden welkom zijn.

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar mevr. Dukke Boersma–van der Meulen, Kavelwei 53.
Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Aukje de Jong–Boonstra, Nij Tjaarda 108, Damwâld en naar mevr. Annie Miedema–Visser, Pieter Dantumastrjitte 9.

● Berichten weekbulletin 24 november inleveren voor vrijdagmorgen 29 november voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 1 december a.s.
In de morgendienst Dhr. J. van der Kamp, Leeuwarden, organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. E.J. Terpstra, Urk, organist Van der Weide
Collectes: collecte pastoraat , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Klaas
Kindernevendienst: alle groepen, voorbereiding kerstfeest
Liederen voor de dienst: ELB 47: 1,2 ’s middags: ELB 47: 3,4

Verjaardag
Op 27 november 2019 hoopt onze broeder Tjerk Visser van de Boargemaster Nautawei 4 een bijzondere verjaardag te vieren: de leeftijd van de zeer sterken!

● OPROEP:
Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor het kinderkerstfeest.
Daardoor zijn wij op zoek naar enkele witte lakens/tafelkleden en iemand die daar engelengewaden van kan maken. Kunt u ons helpen dan kunt u contact zoeken met Baukje Rozema, tel nr 06-12109973.
Namens de kerstfeestcommissie

● Begroting 2020:
De concept begroting 2020 voor de kerk ligt ter inzage bij de penningmeester Christine Deinum–Kloosterman, Bûtenfjild 38. Tussen 18 november en 2 december kunt u deze inzien en vragen stellen. Graag vooraf even bellen als u langskomt. Christine Deinum, 0511 47 68 71.

“Samen de Bijbel lezen”
Komende donderdagavond is iedereen weer welkom om samen met elkaar de Bijbel te lezen en daarover te praten met elkaar. We beginnen om 20.00u en eindigen om ongeveer 21.30u. Leest u thuis alvast Haggai hoofdstuk 2 en Ezra hoofdstuk 1? Het speelt zich allemaal af in dezelfde tijd.

Belijdeniscatechisatie
Graag zou ik na de feestdagen beginnen met een Belijdeniscatechisatie-groepje. Aan iedereen die daar interesse voor heeft, wil ik vragen om zich de komende weken aan te melden bij ondergetekende. Je bent ook van harte welkom als je nog niet weet of je belijdenis wilt gaan doen, maar het wel mooi vindt om je samen met anderen te verdiepen in een aantal wezenlijke geloofsonderwerpen.
En leeftijd speelt geen rol, iedereen is van harte welkom !!
ds Alfons van Vliet (mail: vanvlietalfons@gmail.com of whatsapp: 0636152438, maar me gewoon even aan de weleerwaarde mouw trekken mag uiteraard ook).

De namen van de ons ontvallen gemeenteleden

Aafke Dijkstra-Dijkstra

* 25 oktober 1931
† 26 november 2018

Aukje Reitsma-Fennema

* 9 april 1941
† 3 december 2018

Dirk Freerk Jilderda

* 28 juni 1928
† 9 februari 2019

Geert Wijbenga

* 7 maart 1933
† 25 augustus 2019

Douwe Koonstra

* 6 juni 1930
† 20 september 2019

Dit zijn de namen van de gemeenteleden die ons dit jaar ontvallen zijn en die wij vanmiddag gedenken.

Geandewei
Jierren en jierren hat Hilda Jilderda-Huizenga der foar soarge dat de kopij foar Geandewei op ‘e tiid by de redaksje kaam. Hilda wie der altyd like krekt op: se besocht fakentiids de saak op te fleurjen mei foto’s, de taalflaters yn de oanlevere kopij waarden troch har ferbettere en minsken waard oantrune om genôch kopij oan te leverjen. Hilda hat no besluten om dizze taak oer te jaan: har sykte makket dat it te swier wurdt. Wy binne as grifformearde tsjerke fan Broeksterwâld – De Falom Hilda tige tankber foar alle wurk. As wurdearring hat se in bosk blommen krige. Hilda sil noch al besykje troch te gean mei it fersoargjen fan it wykbulletin.
De tsjerkeried is tankber dat Sandra Annema-Kientz fan de Haaijehoeke 45 de taak fan Hilda fanwegen Geandewei oernimme wol. It e-mailadres bliuwt gewoan geandewei@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...