Weekbulletin 24 oktober 2021

Dienst 09.30 zondag 24 oktober a.s.
Voorganger: Ds. D.C. Hellinga, Urk.
Collectes: 1e: Nederlands Bijbelgenootschap, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees van der Ploeg
Beamer: Sieberen Rosier
Kindermoment verzorgd door: Fokje Schaafsma en Fokje Visser
Ouderling van dienst: Anne Woudstra
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Anneke Wolters

Dienst 09.30 zondag 31 oktober a.s.
Voorganger: Mevr. Y. Folbert-van der Heiden, Ternaard.
Collectes: 1e diaconie, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 31 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 29 oktober voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Tiete Eisma-Kempenaar, Joh. Tabesstrjitte 5 (83 jaar)
Verjaardagen deze week
30 oktober – dhr. D.Bosch, Pieter Dantumastrjitte 3, 9108 NN Broeksterwâld (78 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Actie Voedselbank
De jaarlijkse Dankstondactie voor de voedselbank van Dantumadiel, willen we ook nu van harte bij u aanbevelen.

Het gaat om houdbare producten en aardappelen, wintergroente zoals, koolsoorten, uien, wortels enz. U kunt uw producten inleveren op zondag 31 oktober en met Dankstond op woensdag 3 november in de hal van de kerk. Er is ook de mogelijkheid om producten zoals aardappelen, uien, koolsoorten, wortels e.d. bij Peter en Anneke Wolters te bestellen. Zij brengen de producten dan op 3 november na de Dankstonddienst meteen naar de Voedselbank. Wilt u een financiële bijdrage geven, die kunt u deponeren in het emmertje in de hal of op Ibannummer NL60 RABO 0162 1907 35 t.n.v. Stichting Voedselbank Dantumadiel.

Wij hopen op uw medewerking, de voedselbank zal u dankbaar zijn.
De opkreaskommisje.
Binnie, Renny en Wiepie

Liturgie
Inleidend orgelspel
Zingen vóór de dienst
Mededelingen namens de kerkenraad
Stil Gebed
Votum en Groet
Zingen Psalm 65 : 1.3
Gebed van Verootmoediging
Zingen Gez. 437 : 1 ( Liedboek 1973)
Woord van vergeving
Wetslezing
Zingen Gez. 437 : 2.3. ( Liedboek 1973) – kinderen naar KND
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing Openbaring 8 : 1 – 5 ( NBV vertaling) door Anneke Wolters
Zingen Psalm 62 : 1.4
VERKONDIGING tekst : Openbaring 8 : 1b “ Een stilte in de hemel ……”
Zingen Gez. 300 : 1.5.6. ( Liedboek 1973) – kinderen terug van KND
Dankgebed en Voorbeden
Zingen Lied 413 : 1.2.3.4. ( uit de Ev. Liedbundel)
Zegen, beantwoorden met Gez. 456 : 3 ( Liedboek 1973)

Dit vind je misschien ook leuk...