Weekbulletin 26 januari 2019

● Dienst op zondag 26 januari
In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet Kerk-School-Gezinsdienst, organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. G. Timmer Twijzelerheide, organist J. Klimstra
Collectes: JOP Nationaal Jeugdwerk 2e Onderhoud Gebouwen
Koster: Gepke
Liederen voor de dienst: LB 167: 1,3,5 ’s middags: EB 3: 2x zingen.

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar dhr K. v.d.Ploeg Kavelwei 16.
Ook ging er bloemengroet naar mevr. A. Koonstra-Boonstra Boskwei 2 en mevr. A. Flootman Ds. Feitsmawei 6.

● Berichten weekbulletin 2 februari inleveren voor vrijdagmorgen 31 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 2 februari a.s.
In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet eigen voorganger, organist B. Bosch
In de middagdienst: dhr. L. Blees Wâlterswâld, organist v.d.Weide
Collectes: KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Kindernevendienst: Groep 1 t/m 8.
Onderwerp: Ruth en Naomi
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 17: 1,2,3 ’s middags: EB 8: 2x zingen.

● Pastoraal nieuws:
Afgelopen dinsdag is Hilda Jilderda-Huizenga opgenomen in het MCL. Zij heeft een kleine hersenbloeding gehad. Kaarten kunt u sturen naar het thuisadres aan de Haaijehoeke 8. Wij wensen haar beterschap toe.

● Huwelijksjubileum:
Binnenkort op 28 januari hoopt de fam. Eisma van de Johannes Tabestrjitte 5, hun zestig jarig huwelijksjubileum te vieren. Wij feliciteren hun alvast hiermee en wensen hun een fijne dag toe.

● Kindernevendienst experiment
Op de kindernevendienst doen we wel eens een proefjes, met water, propjes papier,  vuur, sla-olie……   Meestal slagen deze proefjes wel. En nu willen we met de kindernevendienst zelf een experiment doen…. En we hopen dat deze proef mislukt.
Vanaf 2 februari tot en met 10 mei gaan we als experiment elke zondag aan alle kinderen van de basisschool kindernevendienst geven.  We doen dit dan in 1 groep. Natuurlijk passen we het verhaal en de uitwerking daarvan aan, zodat het voor iedereen geschikt is, en er voor iedereen iets passends in zit.  Dus elke week een mooi verhaal, ontwapenende gesprekken en leuke verwerkingen van het verhaal (We zijn dankbaar om zo aan de kinderen van onze gemeente de mooie verhalen uit de Bijbel over te kunnen brengen).

We doen dit om een aantal redenen: er is vraag naar om ook de oudere kinderen vaker naar KND te laten gaan. De groepen zijn op dit moment niet heel erg groot. En eerlijk is eerlijk, het is dan ook gemakkelijker om de leiding in te plannen. Want, op dit moment is er nog wel voldoende leiding, maar als je nu om de twee/drie weken bent ingepland voor KND is het soms best lastig om dat te combineren met werk of andere zaken. Na deze proefperiode gaan we het experiment evalueren.
Maar we hopen dus dat deze proef gaat mislukken. Wie is de mol, wie zijn de molletjes, die dit gaan doen? We hopen dat er zo veel molletjes komen, dat de groep te groot wordt. Dan zullen we de groep weer splitsen. Stuurt u uw molletje(s) langs?
En als de groep weer gesplitst gaat worden, zouden wij graag een aantal extra praters/doeners/denkers als leiding willen hebben. Lijkt het u/ jou leuk om zo nu en dan een verhaal aan kinderen te vertellen, of met hen te knutselen of spelletje te doen, meld je/ meldt u dan aan via knd@pknbroeksterwald.nl of bij Annet, Fokje Schaafsma, Petra, Gera, Fokelien, Aletta, Fokje Visser, Gerrie of Baukje.

● Gezamenlijk koffiedrinken:
Vanmorgen na de KSG dienst is iedereen van harte welkom in CBS “De Wel” om samen met de Petrus Gemeente een bakje koffie te drinken en na te praten. Graag tot ziens!!
Met vriendelijke groet,
Petra Westra

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 28 januari a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar. Het onderwerp deze avond is: Openbaringen 1 (graag even lezen).

Dit vind je misschien ook leuk...