Weekbulletin 27 juni 2021

● Dienst 09.30 zondag 27 juni a.s. LET OP BESLOTEN DIENST!!
Voorganger: Griet van der Zwaag
Ouderling van dienst: Tjitske van Dijk
Diaken: Eelke Dijkstra
Collectes: 1e: Diaconie, 2e Kerk
Koster: Anne Woudstra
Beamer: Henk Rozema

Vanmorgen nemen we afscheid van de oudste kinderen van de kindernevendienst. Dit doen we in een dienst voor jong en oud. De dienst wordt geleid door Griet v.d. Zwaag. In deze besloten dienst is de kerkzaal gereserveerd voor de kinderen en hun naasten. Maar natuurlijk is iedereen welkom om deze dienst via de Livestream mee te beleven en …. ook om mee te doen. Zorg er dan voor dat de mobiele telefoon binnen handbereik ligt. Verdere instructies voor het meedoen volgen in de dienst.
We hopen op een hele fijne dienst met iedereen thuis en in de kerk.
de voorbereidingscommissie Baukje, Annet, Griet, Fokje en Ina

● Dienst 09.30 zondag 4 juli a.s.
Voorganger: Dhr. R. Colijn, Leeuwarden.
Collectes: 1e KIA Binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Zing het uit (zachtjes) : weer meer verruiming in mogelijkheden (en daarmee in het hart?)
Er is besloten om vanaf zondag 4 juli de kerk nog meer open te stellen voor het bijwonen van de eredienst op zondagochtend. Er kunnen dan weer 70 gemeenteleden in de kerk. (inclusief kinderen en exclusief medewerkers) Dit past binnen de nationale regelgeving en het PKN-advies (Helaas kunnen er niet meer in de kerk i.v.m. de 1.5 meter afstand regel) En we mogen weer alles zachtjes meezingen (als we de kerk goed ventileren)!
Ook kunnen we de erediensten online nog steeds blijven volgen via de livestream op de website.

Vooreerst willen we nog geen reserveringssysteem invoeren omdat dit tot nu toe nog niet nodig is geweest. Mocht dit nodig zijn dan wordt dit kenbaar gemaakt.

Natuurlijk moeten we ons aan bepaalde RIVM maatregelen houden:
* Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
* Desinfecteer je handen bij binnenkomst
* bij binnenkomst hoeft er geen mondkapje gedragen te worden, mits de 1.5 meter gewaarborgd blijft.
*we mogen weer zacht meezingen tijdens de kerkdienst. Ook mogen we, als de predikant dit aangeeft, b.v. het “onze Vader” opzeggen.
Volg de adviezen van de coördinatoren op. Houdt u zich a.u.b. aan deze regels, voor uzelf, maar zeker ook voor uw medekerkgangers en de medewerkers!! Met name de 1.5 meter afstand regel.

En is het antwoord voor u op 1 of meer van onderstaande vragen “ja”, blijf dan thuis:
• Heb jij of één van je huisgenoten last van verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid en/of temperatuurverhoging?
• Heb je andere klachten, voel je je niet lekker?
• Heb je de afgelopen 2 weken contact gehad met iemand die COVID-19 heeft?
• Ben je korter dan 14 dagen geleden uit een regio/land teruggekeerd met code ‘oranje’ of ‘rood’?

De galerij is ook beschikbaar. Helaas mag u niet op de voorste banken zitten. Houdt hier ook de 1.5 meter afstand in acht.

Het is weer een hele opsomming van regels, maar we hopen u/jullie weer snel te ontmoeten. Wees weer welkom in de kerk ondanks de maatregelen.

Bij de uitgang is de collecte.

Berichten weekbulletin 4 juli. inleveren voor vrijdagmorgen 2 juli voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Hessel en Aafke Boersma-Vellinga, Bûtenfjild 11, Feanwâlden/ Broeksterwâld.
Ook ging er een bloemengroet naar Pietsje Lijzenga-vd. Zwaag, Tj.Nautastrjitte 9.

Verjaardagen deze week:
3 juli Dhr. S. Hoekstra, Frijsted 2, 9104 EP Damwâld (83 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Dit vind je misschien ook leuk...