Weekbulletin 29 september 2019

● Dienst op zondag 29 september a.s.
In de morgendienst: ds. J.G. Arensman, Drachten , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. A. Elverdink, Feanwâlden , organist Tj. Reitsma
Collectes: KIA werelddiaconaat , 2e onderhoud gebouwen, deurcollecte Syrië
Koster: Gepke
Kindernevendienst beide groepen
Onderwerp: Paulus gaat in Jezus geloven
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 119: 1,2 ’s middags: EB 8 2x zingen

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar dhr. Binne Huizenga, Haadwei 168, Damwâld.
Ook ging er een bloemengroet naar het bruidspaar Harry Kooistra en Anke Hansma, Skutterswei 6, en naar het bruidspaar Daniël Oberman en Marije Gerbrandy, Joh. Tabesstrjitte 54.

● Dienst op zondag 6 oktober a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, doopdienst, Israëlzondag, organist Tj. Reitsna
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden, organist v.d. Weide
Collectes: kerk en Israël , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Paulus gaat in Jezus geloven
Kinderlied:

Liederen voor de dienst EB 124: 1,2,4 ’s middags: EB 125: 1,2,3

● Verjaardagen:
27 sept: mevr. W. Jellema-Wolters, Ds. Feitsmawei 36 (76 jaar)
5 okt : mevr. E. Klopstra – Osinga, Mr. Hamstrjitte 8 (83 jaar).
Alvast (en alsnog) van harte gefeliciteerd.

● Doopdienst:
De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat op D.V. zondag 6 oktober in de morgendienst de doop zal plaatsvinden van Ruben Steringa.
Ruben is geboren op 29 juni. Hij is de zoon van Nico en Cecilia Steringa – Hamstra , het kleine broertje van Sophie. Hun adres is Haeijehoeke 10. Na de dienst is er gelegenheid te feliciteren en om een kopje koffie met de fam. Steringa te drinken.

● Gemeente-meeleven:

As it libben net mear giet,
de libbenskoffer fol sit mei herinneringen
Is it ein de útkomst.

Op 20 september 2019 is overleden br. Douwe Koonstra op de leeftijd van 89 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op woensdag 25 september jl. in dit kerkgebouw. Wij wensen de familie Gods troostvolle nabijheid toe .

● Verhuizing:
De familie Bauke en Annie Sjoerdstra, voorheen wonende aan de Ds. Feitsmawei 19, zijn verhuisd naar Dokkum aan de Rondweg-Noord 54-A09, 9101 AE. Het telefoonnummer is 0519-724836. De familie Sjoerdstra heeft aangegeven dat ze kerkelijk bij Broeksterwâld lid willen blijven. Vanuit de gemeente wensen we hun in Dokkum een heel goede tijd toe.

● Deurcollecte Syrië op 29 september:
Sinds de burgeroorlog in 2011 in Syrië uitbrak is bijna de helft van de 35.000 inwoners van het dorp Zabadani weggevlucht. De plaatselijke kerk werd door bommen getroffen; 2500 christenen vertrokken. In een aantal regio’s in Syrië is het veiliger geworden en durven mensen weer terug te keren. Christenen vinden elkaar weer in de kerk. In Zabadani zijn inmiddels 100 christelijke families teruggekeerd. Wilt u hen samen met Kerk in Actie helpen hun kerkgemeenschap weer op te bouwen? Komende zondag 29 september zal er in de ochtend- en middag dienst hiervoor een deurcollecte gehouden worden.
U kunt uw gift ook overmaken naar NL07RABO 0343 3554 85 t.n.v. de diaconie o.v.v. “actie Syrië”.

● De kerkenraad vergadert maandag 7 oktober om 19.45 uur

● Berichten weekbulletin 6 oktober inleveren voor vrijdag 4 oktober voor 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...