Weekbulletin 31 januari 2021

● Dienst 10.00 zondag 31 januari a.s. Kerk, School en gezinsdienst.
Deze dienst is online, via CGK Petrus.

● Dienst 09.30 zondag 7 februari a.s.
Voorganger: J. vd Kamp, Leeuwarden.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 7 februari inleveren voor vrijdagmorgen 5 februari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Pastoralia:
Afgelopen week woensdag is zr. Anneke Visser-Jagersma, Pieter Dantumastrjitte 13, opgenomen in het MCL Leeuwarden.

Verjaardagen deze week:
2 februari Mevr. J. Bosch-de Beer, P. Dantumastrjitte 3, 9108NN Broeksterwald (76 jaar)
7 februari Mevr. Tj. Wolters-de Vries, Meekmastrjitte 5, 9108MS Broeksterwald (79 jaar)

Kerk School Gezinsdienst zondag 31 januari 2021
Lees hier alles over de Kerk School Gezinsdienst

Liturgie voor de Kerk School en Gezinsdienst
Thema: “God wijst je de weg” | Voorganger student Dominik de Bruijne

Welkom en mededelingen door Alys de Vries
Zingen: Opwekking 429 God wijs mij een weg
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 25
De wet voorgelezen door Marina met powerpoint
Foto’s van 10 kinderen met de cijfers 1 t/m 10
Gebed
Zingen: Jona Jona
Schriftlezing: Tekst bij het filmpje wordt gelezen door directeur van de Wel Theo Brommer
Zingen: He Jona He
Intro op het thema Jona
Verkondiging: “God wijst je de weg”
Zingen met de kinderen: Diep diep diep als de zee
Gebed
Collecte voor Nicaraqua.
Toelichting vooraf in nieuwsbrief.
Zingen: My Lighthouse
Zegen
Zingen: Wereldplan

Dit vind je misschien ook leuk...