Weekbulletin 4 juli 2021

● Dienst 09.30 zondag 4 juli a.s.
Voorganger: Marijke Krijgsman, Burgum
Collectes: 1e: KIA Binnenlands Diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder Visser
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Anne Marinus
Diaken: Freerk Jilderda
Lector: Tineke Haisma

● Dienst 09.30 zondag 11 juli a.s.
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden
Collectes: 1e diaconie, 2e onderhoud gebouwen

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Anne en Dorina de Vries-Sjoerdstra Hegewâl 11, de Falom.

Verjaardagen deze week:
6 juli Dhr. G. Rosier, Master Hamstrjitte 4, 9108 MH Broeksterwâld (84 jaar)
11 juli Mevr. A.G.Osinga, Nij Tjaerda 161, 9104 KB Damwâld (96 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Van de Diaconie.
Beste gemeenteleden,
Hartelijk bedankt voor het overboeken van uw bijdragen aan de wekelijkse collecten.
In de eerste vijf maanden van dit jaar is er een totaalbedrag van € 3305,50 binnengekomen. Ik heb rekening gehouden met de omschrijvingen van de overboekingen en daarna de bijdragen doorgeboekt naar de desbetreffende rekeningnummers, zoals de kerk, diaconie, onderhoud gebouwen, werelddiaconaat, KIA zending, KIA Noodhulp, binnenlands diaconaat, Jeugdwerk, enz. Het is dus wel belangrijk dat u altijd dat goed aangeeft, aan welk doel u uw bijdrage wilt geven. In het totaal aan bijdragen zat ook nog een GIFT voor de kerk van € 250,00. De gever hiervan heel hartelijk bedankt! Dit bedrag heb ik doorgestuurd naar de bankrekening van de kerk.
AMK, penningmeester diaconie.

Liturgie:
Thema: God ontmoet iedereen
Welkom
Laten we samen stil worden voor God…
Zingen Psalm 150: 1,2
Bidden
Enkele woorden
Lied: Be Thou My Vision- Audrey Assad.
Gebed voor opening van het Woord
Schriftlezing Lukas 19:1-10 (Zacheus)
(mw Tineke Haisma)
Zingen: Samen in de naam van Jezus
Schriftlezing Markus 2: 13 – 17
(mw Tineke Haisma)
Preek ‘Jezus ontmoet iedereen (wie je ook bent!)
LuisterLied ‘Wij blijven geloven’
Mensenkinderen –
Bidden en Danken
Slotlied: Heer ik kom tot U
Zegen.

Kindernevendienst – Hoi jongens en famkes,
na een hele lange tijd de kindernevendienst via de computer te hebben gedaan hebben we nu goed nieuws voor jullie! De kindernevendienst gaat weer beginnen!! Op zondag 29 Augustus hopen we jullie weer terug in de kerk te zien!! Voor nu eerst een hele fijne vakantie,
groeten van Fokelien–Gerrie–Petra–Fokje-Annet–Jelkje–Baukje–Fokje-Aletta

Berichten weekbulletin 11 juli inleveren voor vrijdagmorgen 9 juli voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Dit vind je misschien ook leuk...