Weekbulletin 9 september 2018

● Dienst op zondag 9 september a.s.
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum, voorbereiding H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. T. Simonides, Burdaard, organist B. Bosch
Collectes: JOP nationaal jeugdwerk , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep

  • Onderwerp kindernevendienst: Vijf broden en twee vissen (Marcus 6: 30-44)
  • Kinderlied: Is je deur nog op slot  https://youtu.be/S23HDRXHg-E
  • Liederen voor de dienst: EB 53: 1,2,3 ’s middags: EB 53: 4,9,11

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Jurjen en Thea v.d. Veen- de Jong, Skutterswei 1.

● Berichten weekbulletin 16 september inleveren VRIJDAGMORGEN 14 september voor 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 16 september a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, viering H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden, dankzegging H.A. , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen

  • Onderwerp kindernevendienst: Jozef droomt (Genesis 37: 1-11)
  • Kinderlied: Is je deur nog op slot https://youtu.be/S23HDRXHg-E
    Liederen voor de dienst: EB 72: 1,2,3 ’s middags: EB 72: 3,4,5

● Overleden (op 25 juli) :
Op zondag 15 juli is overleden broeder Anne de Jong (Westerloane 11) in de leeftijd van 68 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 21 juli. Ter nagedachtenis aan broeder de Jong is tijdens de ochtenddienst van 22 juli gezongen psalm 121 vers 1 en 4.

● Gemeente-meeleven:
Mevr. Aukje Reitsma verblijft in het ziekenhuis, MCL, afd Z, kamer 9.

● Huwelijksjubileum: Op D.V. woensdag 12 september zijn Tjerk en Gerrie Visser-de Jager, Boargemaster Nautawei 4, 9108 AK Broeksterwâld, 45 jaar getrouwd.

● Mikrofoan:
De wize wêrop de mikrofoan fan dûmny oan- en útgiet is feroare. Kommende sneintemoarne gean we dêr mei testen (qua folume e.d.). It kin wêze dat it yn it begjin it hjir en dêr wat pipet en/of kreaket. It kin ek wêze dat it net yn ien tsjinst slagget om it goed te krijen. De reden dat dit ûnder in tsjinst moat is dat in mikrofoan hiel oars waarnimt as in tsjerke leeg is. In test hat gjin sin yn in kege tsjerke. Wy hoopje op jo begryp hjirfoar.
Mocht it fia de tsjerketillefoan net goed te ferstean wêze dan hearre wy dat graach!
De technyske kommisje

● Dinsdagavond 11 september is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Nieuws van de kindernevendienst:

De afgelopen jaren hebben we gebruik gemaakt van de methode “Vertel het maar”, om de kindernevendienst voor te bereiden en vorm te geven.
Aan het einde van het vorige seizoen hebben we besloten om voor het komende seizoen de methode “Bijbel Basics” van het Nederlands Bijbelgenootschap te gaan gebruiken. Op het weekbulletin kunt u elke week lezen welk verhaal er die week centraal staat. U kunt hier meer over Bijbel Basics vinden.
Leiding kindernevendienst

Dit vind je misschien ook leuk...