Weekbulletin 5 januari 2020 | It folle lok en seine bulletin!

● Dienst op zondag 5 januari:
In de morgendienst om 9.30 uur: ds. J.G. Arensman Drachten, organist v.d. Weide
In de middagdienst om 13.45 uur: mevr. Johanna Bloem, organist B. Bosch
Collectes: eigen jeugd, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Liederen voor de dienst: EB:36: 1,2 ’s middags: EB: 36:3,4
Kindernevendienst: jongste groep
Kinderlied:

Onderwerp: Psalm: God is machtig

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Geertje Huizinga-Dijkstra, Patrimoniumwei 6.

● Berichten weekbulletin 12 januari inleveren voor vrijdagmorgen 10 januari voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 12 januari
In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet, viering H.A., organist J. Klimstra.
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden, dankzegging H.A. organist v. d. Weide
Collectes: diaconie 2e kerk
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Deborah
Kinderlied: ?
Liederen voor de dienst: LB 21: 1,2,3 ’s middags: LB 21: 4,5,6,7.

● Verjaardagen deze week:
12 januari mevr: Pietje Koonstra, Winkelplein 1, 9244 JA Beetsterzwaag, (83 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

* Koffieochtend op woensdag 15 januari vanaf 10.00 uur in lokaal van Ger. kerk.
Op deze ochtend komen we weer bij elkaar, voor een gezellige morgen. Zoals gewoonlijk beginnen met we met een lekker bakje koffie, met iets er bij. We gaan weer aan de slag om onze hersenen te trainen (zo blijf je jong) met enkele spelletjes. Tussendoor worden we weer voorzien van koffie ed. We sluiten weer af om plm 11.30. Iedereen is weer van harte welkom, neemt gerust weer iemand mee. Voor vervoer kunt u bellen met: Ankje Fokkens (tel: 0511 422869) en Rie Jansen ( tel: 0511 424656). U kunt haar ook vragen om inlichtingen.
Volgende bijeenkomst is op woensdag 12 februari om 10.00 uur.
Namens de dames van de koffiegroep : Rie Jansen

● De kerkenraad vergadert maandagavond 6 januari a.s om 19.45 uur.

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 7 januari a.s om 19.45

Dit vind je misschien ook leuk...