Weekbulletin 5 mei 2019

● Dienst op zondag 5 mei a.s.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. T. J. Oldenhuis, Coevorden , organist B. Bosch
Collectes: KIA noodhulp , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: De tien regels (Exodus 20:1-17)
Kinderlied: Hou je aan de regels

Liederen voor de dienst: EB 128: 1,2,3 ’s middags: EB 125: 1,2,3

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Kees van der Ploeg, Kavelwei 16.

● Berichten weekbulletin 12 mei inleveren voor vrijdagmorgen 10 mei 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 12 mei a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist J. klimstra
Collectes: collecte jeugdwerk (JOP) , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Gods regels zijn goed (Psalm 19:8-15)
Kinderlied: Hou je aan de regels https://youtu.be/OiYLjrUGG_E
Liederen voor de dienst: EB 116 : 1.2.3.4.5.6 EB 119 : 1.2

● Verjaardag komende week:
8 mei: dhr. F. Klopstra, Mr. Hamstrjitte 8 , 83 jaar
12 mei: dhr. P. Rosier , Ds. Feitsmawei 1 b , 77 jaar
Alvast van harte gefeliciteerd!

● De kerkenraad vergadert maandag 6 mei, aanvang 19.45 uur

● Het College van Kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 7 mei om 19.45 uur.

● Dinsdagavond 7 mei is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.
We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

Deurcollecte 12 mei
In de zomervakantie van 2019 gaan wij met een groep van twaalf personen uit Damwoude en omgeving naar drie verschillende World Servants projecten. In Bolivia, Malawi en Zambia gaan wij bouwen aan verandering. Zo zullen we in Bolivia een kliniek gaan bouwen, waardoor er meer
mensen toegang krijgen tot een goede gezondheidszorg. In Malawi gaan we klaslokalen bouwen en latrines, zodat er meer kinderen uit de omgeving naar school kunnen. Daarnaast zorgen de latrines voor betere hygiëne. En in Zambia gaan we klaslokalen en een lerarenwoning bouwen. Hierdoor zullen de kinderen na de basisschool naar het voortgezet onderwijs kunnen, waardoor ze betere kansen kunnen krijgen voor de toekomst.

Op 12 mei aanstaande na de morgen en middagdienst dienst is er een deurcollecte voor ons project en in de middagdienst zullen wij verdere uitleg geven. Kijk voor meer informatie op https://www.worldservants.nl/damwoude

vriendelijke groet,
Danielle, Cheyenne en Bartjan.

Uitnodiging gemeentedag

Hierbij nodigen wij u/jullie van harte uit voor onze gemeentedag, op zaterdag 25 mei

Deze dag, met een gezellig en gevarieerd programma in en rondom onze kerk, is bedoeld voor gemeenteleden van alle leeftijden. De activiteiten zullen o.a. bestaan uit: puzzel- fiets/wandeltocht, spelletjes, een hapje en drankje, en als afsluiting een gezamenlijke barbecue.

Aanvang activiteiten: 14.00 uur
Aanvang barbecue : 17.30 uur
Kosten deelname barbecue: kinderen tot 5 jaar geen bijdrage
kinderen 5 t/m 12 jaar € 4,00
volwassenen € 10,00
Zelf meenemen: drinken, bord en bestek.

Wilt u voor deelname aan de barbecue onderstaand opgavestrookje inleveren vóór of op 12 mei a.s. bij de diaconie of in de daarvoor bestemde bus in de hal van de kerk, u mag ook mailen naar diaconie@pknbroeksterwald.nl. Betaling bij aanvang barbecue.

Graag tot ziens op 25 mei!!!

Opgaveformulier barbecue:

Dit vind je misschien ook leuk...