Weekbulletin 6 oktober 2019

● Dienst op zondag 6 oktober a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, doopdienst, Israëlzondag, organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden , organist v.d. Weide
Collectes: Kerk en Israël , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Paulus reist rond en vertelt over Jezus
Kinderlied:

Liederen voor de dienst: EB 124: 1,2,4 ’s middags: EB 125: 1,2,3

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Wietske Jellema-Wolters, Ds. Feitsmawei 36.

● Verjaardag komende week:
6 okt.: dhr. C. Beerda, Meekmastrjitte 7 (75 jaar)
8 okt.: mevr. H. Jilderda-Kooistra, Mr. Hamstrjitte 4 (82 jaar)

● Berichten weekbulletin 13 oktober inleveren voor vrijdag 11 oktober voor 10 uur Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 13 oktober a.s.
In de morgendienst: Johanna Bloem, Broeksterwâld, organist: v.d. Weide
In de middagdienst: Griet van der Zwaag en Nico Steringa, Broeksterwâld, themadienst,
, organist: B. Bosch
Collectes: KIA Werelddiaconaat , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Paulus komt op zee in een storm terecht
Kinderlied:

 

● Doopdienst:
De kerkenraad is dankbaar en blij u te kunnen meedelen dat vanmorgen de doop zal plaatsvinden van Ruben Steringa. Ruben is geboren op 29 juni. Hij is de zoon van Nico en Cecilia Steringa – Hamstra , het kleine broertje van Sophie. Hun adres is Haaijehoeke 10. Na de dienst is er gelegenheid te feliciteren en om een bakje koffie met de fam. Steringa te drinken

● Dankbetuiging:
Dankbaar kijken wij terug op ons 65-jarig huwelijksfeest op 24 augustus 2019. Wij zijn onder de indruk van de grote belangstelling tijdens de dankdienst, voor alle wenskaarten en andere felicitaties. Door alle cadeau-giften konden we een fors bedrag overschrijven naar het goede doel Lymph&Co. Bovenal danken we God, onze Heer, die ons al die jaren gespaard heeft.
Hartelijke groet,
Pieter & Aukje de Jong – Boonstra (Nij Tjaerda, Damwâld)

● Koffieochtend in het lokaal van de Geref. kerk op woensdag 16 Oktober 2019.
Op deze koffieochtend wordt er een film vertoond over: ‘de 4 jaargetijden in Broeksterwâld’ Deze film is op verschillende momenten van de laatste 20 jaar opgenomen in Broeksterwâld en ’t Bûtenfjild. Wij starten om 10 uur met koffie e.d. , daarna de film die duurt 25 min en is voorzien van bijpassende muziek. We blijven nog gezellig bij elkaar en sluiten af om plm. 11.30. Als u alleen bent kunt u gerust iemand meenemen.
Voor vervoer kunt u bellen naar: Ankje Fokkens tel. 0511 422869 en Rie Jansen tel. 0511 424656, u kunt haar ook vragen om inlichtingen .
De volgende koffieochtend wordt gehouden op woensdag 20 november vanaf 10.00 uur. De kerstmiddag wordt gehouden op woensdag 18 December vanaf 16.00 uur
Namens de dames van de koffiegroep.

Dit vind je misschien ook leuk...