Weekbulletin 7 april 2019

● Dienst op zondag 7 april a.s.
In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden , organist Tj Reitsma
In de middagdienst: dhr. L. Blees, Wâlterswâld , organist J. Klimstra
Collecten: KIA: 40 dagentijd collecte en onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Petrus zegt dat hij Jezus niet kent (Lucas 22: 54-62)
Kinderlied: Wij vieren feest

Koster: Gepke
Liederen voor de dienst: LB 182: 1, 2,3 ’s middags: LB 182: 4,5,6

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Thomas en Jikkie v.d. Ploeg – Kooistra, Haaijehoeke 24.

● Berichten weekbulletin 14 april inleveren voor vrijdagmorgen 12 april 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 14 april a.s.
09.30 uur: ds. Alfons van Vliet, voorbereiding HA
13.45 uur: ds. Alfons van Vliet
Collecten: collecte jeugdwerk (JOP) en onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus komt bij Pilatus (lucas 23: 1-7en Lucas 23: 13-25
Kinderlied: Wij vieren feest https://youtu.be/a9-stPGFzGg
Collectes: collecte jeugdwerk JOP , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Liederen voor de dienst: LB 166: 1,2,3,4 ’s middags: LB 169: 1,2,4

● Verjaardag komende week:
8 april: G. Visser – de Jager, Boargemaster Nautawei 4 (79 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd en hierbij een leuk kaartje:

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 9 april a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar.

● Jaarrekening kerk 2018:
De jaarcijfers van de kerk liggen van 1 april tot en met 15 april ter inzage bij onze penningmeester. Belt u van tevoren even met Christine Deinum (tel 466871) als u de cijfers in wilt zien?

● Stoelen in de kerk:
Naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de gemeenteavond over de afstand tussen de stoelen zijn er diverse mogelijkheden bekeken. Het college van kerkrentmeesters heeft een nieuwe koppeling uitgezocht (en getest ) waardoor er meer ruimte tussen de stoelen is.
het college van kerkrentmeesters

● Aankondiging paasdienst 22 april 2019:

De Interkerkelijke Evangelisatie Commissie nodigt u allen van harte uit voor de paasviering op
Paasmaandag 22 april om 9.30 uur,
LET OP! Plaats: Gereformeerde Kerk De Ontmoeting te Damwâld.
Voorganger: Ds. J. Miedema, Hervormde Gemeente Dantumawâld.
Met muzikale medewerking van Gospelgroep ‘In His Name’ uit Drachten.
Brassband: Ere Zij God uit Damwâld.
Er is kinderoppas aanwezig.
Thema: You raise me up (U tilt me op)
You raise me up. Optillen,zoals de moeder haar kind optilt.
You raise me up. Overeind helpen. Je bent gevallen en iemand steekt je een hand toe.
You raise me up. Opgetild worden, zoals je dat soms ervaart bij het beluisteren van mooie muziek tijdens het zingen
van een psalm in een volle kerk.
You raise me up. Pasen. Jezus wordt opgewekt uit de dood
You raise me up. Pasen. God tilt mij op boven de dood uit.

Dit vind je misschien ook leuk...