Weekbulletin 7 juli 2019

● Dienst op zondag 7 juli a.s.
In de morgendienst: ds. J . Huitema, Drachten , organist: B. Bosch
Collectes: KIA : binnenlands diaconaat, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus komt bij Zacheüs (Lucas 19: 1-10)
Kinderlied: Zacheüs

Liederen voor de dienst: EB 410: 1,2

19.00 uur: Openluchtdienst “Door God in het zonnetje gezet

KANSELBERICHT:

Geboren: op 29 juni 2019, Ruben, zoon van Nico en Cecilia Steringa,
Haaijehoeke 10 en broertje van Sophie.

Tank Jo, Heare
Jo lieten ús wer
it wûnder belibje,
ús waard in soan en broerke jûn.

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon
en broertje!

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Dhr. Siep Hoekstra, Frijstêd 2, Damwâld.
Ook ging er een bloemengroet naar mevr. Pietje Lijzenga – v.d. Zwaag, Tj. Nautastrjitte 9 en naar dhr. Geert Rosier, Mr. Hamstrjitte 10.

● Verjaardagen komende week:
11 juli:   mevr. A. Osinga, Nij Tjaerda 161 , 9104 KB Damwâld (94 jaar)
11 juli:   dhr. S. de Jong, Badhúswei 53, 9104 DX Damwâld  9 (88 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd !!

● Huwelijksjubileum: Catrinus en Christine Deinum – Kloosterman , Bûtenfjild 38, zijn vandaag, zondag 7 juli, 25 jaar getrouwd . Van harte gefeliciteerd!

● Correctie:
Er is helaas een fout geslopen in de nieuwe Geandewei. Op zondag 14 juli is er geen Heilig Avondmaal, bovendien gaat ds. Koppe voor in de dienst fan 21 juli en niet in de middagdienst van 14 juli.

● “VAKANTIE” BEAMER:
Vanaf zondag 14 juli t/m zondag 25 augustus zijn er geen middagdiensten. Tijdens deze periode wordt er geen gebruik van de beamer gemaakt. Denkt u om het meenemen van uw liedboek(en)?

● YNDIELING FAN DE WIKEN:
It docht bliken dat elk noch net krekt wit hoe ‘t it sit mei hokker âlderling hokker wyk hat. It sit sa:

wyk 1: Lieuwe Rozema
wyk 2: Sita Visser
wyk 3: Henk Rozema
wyk 4: Wiebe Koonstra
wyk 5: Griet van der Zwaag
wyk 6: Reina Boom
wyk 7: Anny Dillema
wyk 8: Coba Wijbenga

● Fakânsjetiid:
Bêste gemeenteleden.
De fakânsjes komme der oan en dat hâldt yn dat in protte minsken,  ek fan ús tsjerke, op ‘n paad sille. Wy hoopje op in goede tiid sadat elk wer ‘klearstoomd’ wurdt om nei de fakânsjetiid it wurk, ek it tsjerkewurk, wer op te pakken.

!! As der jo yn de fakânsjeperioade de predikant of in wykâlderling nedich hawwe en it slagget net om dy te pakken te krijen fanwegen de fakânsje, besykje dan 0511-542902 te beljen!!

N.B: Volgende week verschijnt het laatste weekbulletin voor de zomervakantie – dit bewaarbulletin is geldig t/m 25 augustus 2019!!

Dit vind je misschien ook leuk...