Weekbulletin 8 september 2019

● Dienst op zondag 8 september a.s.
In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden, organist J. Klimstra
In de middagdienst:. ds. E. Terpstra, Urk, organist Tj. Reitsma
Collectes: JOP nationaal jeugdwerk 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Onderwerp: Mozes stuurt spionnen naar Kanaän (Numeri 13: 1-3, 21-33)
Kinderlied: De muren van Jericho

Koster: Henk
Liederen voor de dienst: EB 53: 1,2,3 ’s middags: EB 53: 4,9.11

.● Kerkboeket: Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 65-jarig bruidspaar Pieter en Aukje de Jong- Boonstra, Nij Tjaerda 108, Damwâld

● Berichten weekbulletin 15 september inleveren voor vrijdag 13 september voor 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 15 september a.s. startzondag
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet m.m.v. Sound of Faith
Collectes: eigen jeugd , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Liederen voor de dienst: EB 72: 1,2,3 ’s middags: EB 72: 3.4,5

Gemeente-meeleven:
Afgelopen dinsdag (3 september) is Sjuk Veenstra, Ds. Dijkstraweg 8, in het MCL geopereerd. Hij mocht donderdag (5 september) gelukkig weer naar huis. Volgende week is het nog even spannend, dan volgt de “echte” uitslag. Als gemeente wensen wij Sjuk en zijn ouders heel veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe

● Dankbetuiging:
Hartelijk bedankt voor alle kaarten, bloemen en overige attenties n.a.v. ons 55-jarig huwelijksfeest. Het was geweldig !
Binne en Feikje Huizenga – Raap

● De kerkenraad vergadert maandag 9 september, aanvang 19.45 uur.

● Dinsdagavond 10 september is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● Clubnieuws:
De indelingen van de clubavonden zijn bekend:
Groep 8 start op 18 september o.l.v. Cornelis, Johanna en Jolanda
Klas 1 dames start op 25 september o.l.v. Baukje en Tiny
Klas 2/3 dames start op 23 september o.l.v. Lisanne en Silke
Klas 1/2/3 heren start op 25 september o.l.v. Hendrik en Gerard
Jullie krijgen allemaal nog een persoonlijke uitnodiging.

Maar eerst hebben we met z’n allen de startweek welke start op 12 september met een levend ganzenbord door het dorp. De jeugd wordt verwacht om 18:45 uur bij de kerk.
Zoals jullie allemaal vorige week hebben kunnen lezen hebben we op 12 september Ganzenbord door de hele gemeente. Dus beste gemeenteleden, het kan zijn dat er op 11 september iemand van onze jeugd bij u op de stoep staat en vraagt of er een nummer ( we hebben er namelijk 63 nummers welke een mooi plekje moeten krijgen in onze gemeente) bij u voor de ramen mag hangen en of u op 12 september van 19:00-21:00 uur thuis bent om de jeugd te laten dobbelen om zo verder in het spel te komen. Alvast bedankt.
En dan hebben we 15 september de startzondag waar een ieder van harte welkom is!
De middagdienst zal worden verzorgd door Sound of Faith en dominee van Vliet, met na afloop koffie met wat lekkers om nog even na te praten…. U/jij/jullie komen toch ook? Wij hebben er zin in!
Oant tongersdei 12 en snein 15 septimber!

Dit vind je misschien ook leuk...