Weekbulletin 9 april 2017

In de morgendienst dhr. G. Visser, Wâlterswâld, voorbereiding H.A. , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst ds. Alfons van Vliet , organist B. Bosch
Collectes: Kerk in Actie, 2e kerk
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: LB 166: 1,2,3,4 ’s middags: LB 169: 1,2,4

Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Piet Rosier, Ds. Feitsmawei 1B.
Ook ging een bloemengroet naar Reinder Visser, Kavelwei 43 en naar Klaas Steegstra, P. Dantumastr. 5.

Berichten weekbulletin 23 april a.s. donderdag 20 april voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Dienst donderdag 13 april a.s: Witte donderdag
19.30 uur: ds. D. Schreurs, Hogebeintum, viering H.A., organist J. Klimstra
Collecte: diaconie , 2e kerk
Lied voor dienst: LB 173: 1,2,5

Dienst op zondag vrijdag 14 april a.s: Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, organist J. Klimstra
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: LB 174: 1,2,3

Dienst op zondag 16 april a.s: PASEN
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum , organist Tj. Reitsma
Collectes: JOP – landelijk jeugdwerk , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: EB 132: 1,2,3 ’s middags: LB 215: 1,2,3

Dienst op zondag 23 april a.s:
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld, organist v.d. Weide
In de middagdienst: slotdienst , organist v.d. Weide
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst
Liederen voor de dienst: EB 136: 1,2,3,4 ’s middags: EB 118: 1,2,3,4

Gemeente-meeleven:
Br. Hendrik Hamersma is opgenomen in het ziekenhuis. Hij heeft een infectie en wordt behandeld met antibiotica. De medicijnen slaan wel aan, maar Hamersma zijn krachten gaan achteruit. Hij ligt in het MCL, afd. Z k 10. We wensen hem en zijn familie veel sterkte en kracht toe!

Verhuizing:
Mevr. A.G. Osinga (Joh. Tabesstrjitte 54, 9108 NM) gaat per 10 april verhuizen naar: Nij Tjaerda 161, 9104 KB Damwâld

BEDANKT !!!
Heel, heel  hartelijk  bedankt voor de vele bloemen, kaarten en andere attenties bij ons 50- jarig huwelijksjubileum!
Kees en Tine v.d. Ploeg

Gebedskring:
Dinsdagavond 11 april is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.
We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is van harte welkom.

De vrouwenclub komt dinsdagavond 11 april om 18.00 uur bij elkaar voor de Paasviering.

 

N.B: Volgende week geen weekbulletin! Volgend weekbulletin verschijnt zondag 23 april !!

Dit vind je misschien ook leuk...