Weekbulletin 11 februari 2018

● Dienst op zondag 11 februari a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. K. van Marrum, Feanwâlden , organist B. Bosch
Collectes: collecte Missionair werk , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
(onderwerp: Paasproject L1 – Jezus brengt goedheid en waarheid – Johannes 1:1-18)
Liederen voor de dienst: EB 147: 1,2 ’s middags: EB 147: 1,3

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar mevr. Sippie Wolters-de Vries, Meekmastrjitte 5.

● Berichten weekbulletin 18 februari inleveren voor 15 februari voor 21.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 18 februari a.s.
In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden , organist v.d. Weide
In de middagdienst: mevr. J. Bloem, Broeksterwâld , jeugddienst, organist J. Klimstra
Collectes: eigen jeugd , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst
Liederen voor de dienst: EB 6: 1,2,3 ’s middags: EB 7 A: 1,3,5

● Overleden:
Op vrijdag 2 februari is overleden ons gemeentelid Tettje Jagersma-Annema in de leeftijd van 82 jaar. De dankdienst voorafgaand aan de begrafenis heeft plaatsgehad op donderdag 8 februari in ons kerkgebouw. Aansluitend aan de dienst is zuster Jagersma begraven op de begraafplaats van Damwâld.
Wij wensen als gemeente de familie van Tettje Jagersma-Annema veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.

● Verjaardagen komende week:
In de komende weken hopen de volgende oudere gemeenteleden hun verjaardag te vieren:
– 16 februari: Mevr. Y. Visser-Dijkstra, Mr. Woustrastrjitte 1 (79 jaar)
– 17 februari: Mevr. T. Rosier-Reitsma, Mr. Hamstrjitte 10 (80 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Dinsdagavond 13 februari is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.
● De vrouwenclub komt dinsdagavond 13 februari a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar . Het onderwerp dat we bespreken staat op blz. 10 van onze  laatste “In Gesprek”: Door uw Licht zijn wij licht.

● Gewoon Bijbellezen…!

Komende donderdag is er weer een avond in het kader van “samen de Bijbel lezen”. We staan stil bij de hoofdstukken 12-14 van Paulus’ brief aan de Romeinen.
Leest u ze thuis door? En schrijf kort op wat je daarin opvalt, of wat je niet begrijpt, of waar je iets meer over zou willen weten.
Op de avond zelf zingen we een paar liederen, horen van elkaar wat opgeschreven is, bespreken dat kort en ondergetekende vertelt nog wat over deze hoofdstukken.
We beginnen om 20.00u en eindigen rond half 10. Voelt u of voel jij je aangesproken? Doe mee! De andere data voor dit seizoen: D.V. 15 maart, 12 april , 10 mei, 7 juni

De “verdiepingsavonden” zijn D.V. op 29 maart, 26 april, 24 mei, 21 juni (de avond op 1 maart vervalt)

Hartelijke groeten,
ds. Alfons van Vliet

Dit vind je misschien ook leuk...