Weekbulletin 10 juli 2016

In de morgendienst: ds. G. Postma, Wâlterswâld, organist H. v.d. Veer
In de middagdienst: ds. A.J.J. van Vliet
Collectes: 1e diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 7a: 1,3,5 ’s middags: EB 3 (2 x zingen)

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar fam. Rosier-Reitsma, Master Hamstrjitte 10.

● Berichten weekbulletin 4 september a.s. inleveren voor donderdag 1 september 21.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

Dienst op zondag 17 juli a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum
Organist: H. v.d. Veer
Collectes:1e kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 26: 1,2,3

Dienst op zondag 24 juli a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. J. Huitema, Drachten
Organist: H. v.d. Veer
Collectes: 1e Oase te Dokkum , 2e kerk
Liederen voor de dienst: EB 58: 1,2,3

Dienst op zondag 31 juli a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: dhr. A. Fraanje, Drachten
Organist: v.d. Weide
Collectes: 1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 409: 1,4

Dienst op zondag 7 augustus a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. A.J. van der Wiel , Leeuwarden
Organist: J. Klimstra
Collectes: 1e kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 82: 1,2,3

Dienst op zondag 14 augustus a.s. tijd: 11.00 uur.
In de morgendienst: da. S. Hovestad, Baard ,
Organist: H. v.d. Veer
Collectes: 1e KIA Zomerzending , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 88: 1,4,6

Dienst op zondag 21 augustus a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. M.J. Koppe , Dokkum
Organist: J. Klimstra
Collectes: 1e diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 111: 1,2,3

Dienst op zondag 28 augustus a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: ds. B. Bloemendal , Frieschepalen
Organist: v.d. Weide
Collectes: 1e kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 119: 1,2,

Dienst op zondag 4 september a.s. tijd: 9.30 uur.
In de morgendienst: leesdienst, organist: J. Klimstra ,
In de middagdienst: dhr. J.H. Koerts, Drachten , organist: B. Bosch
Collectes: 1e Missionair werk en kerkgroei , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: EB 37: 1,2,3 `s middags: EB 37: 4,5,6

● Het college van kerkrentmeesters vergadert dinsdagavond 12 juli a.s. om 19.45 uur.

● Hartelijk dank!
Lieve mensen. Mede namens mijn vrouw wil ik heel graag iedereen heel hartelijk danken voor de vele goede woorden, kaarten en e-mails n.a.v. het fietsongeluk begin juni, waarbij ik mijn rechterelleboog brak, en het overlijden van mijn vader, zondag 26 juni! Het heeft ons erg goed gedaan – en doet dat nog!
ds. Alfons en Hanneke van Vliet

● Tankbetsjûging:
De fam. Rosier wol elkenien betankje foar it omtinken tidens en nei Tet har heupoperaasje. It giet goed! Ek tank foar kaarten en tillefoantsjes by Geart syn jierdei. It is wol in betankje wurdich!
Geart en Tetsje

● Bedankt:
Iedereen bedankt voor de bezoeken, bloemen en telefoontjes en de vele kaarten tijdens het herstel van mijn heupoperatie. Hartelijke groeten van
Marten en Klaske Koonstra

● Verjaardagen komende weken:
– 11 juli: mevr. A. Osinga, Joh. Tabesstrjitte 54 (91 jaar)
– 11 juli: dhr. S. de Jong, Bahúswei 53, 9104 DX Damwâld (85 jaar)
– 24 juli: mevr. J. Veenstra – v.d. Veen, Meekmastrjitte 12 (75 jaar)
– 5 aug: dhr. D. Wolters, Meekmastrjitte 5 (77 jaar)
– 7 aug: dhr. H. van der Veer. Haadwei 52 (78 jaar)
– 8 aug: dhr. A. Visser, Mr. Woudstrastrjitte 1 (79 jaar)
– 31 aug: dhr. T. Jellema, Ds. Feitsmawei 36 (76 jaar)
Alle jarigen alvast van harte gefeliciteerd!

● INLEVERDATUM GEANDEWEI:
In de zomerperiode verschijnt de Geandewei 1 x per 3 weken. Voor de duidelijkheid vermeld ik hier alvast de inleverdatum. Geandewei nr. 15 verschijnt op 5 augustus (inleverdatum: vrijdag 29 juli voor 12.00 uur)

● “VAKANTIE” BEAMER:
Vanaf zondag 17 juli t/m zondag 28 augustus zijn er geen middagdiensten. Tijdens deze periode wordt er geen gebruik van de beamer gemaakt.
Denkt u om het meenemen van uw liedboek(en)?

Dit vind je misschien ook leuk...