Weekbulletin 11 december 2016

In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet, 3e advent , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. M.J. Koppe, Dokkum , organist TJ. Reitsma
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: allen, oefenen kerst
Liederen voor de dienst: EB 109: 1,2 ’s middags: EB 109: 3,4

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Anne de Jong, Westerloane 11.
Ook ging een bloemengroet naar mevr. T. Jagersma-Annema, Sj. Baukesstrjitte 1, naar dhr. T. Visser, Burg. Nautawei 4 en naar fam. J. v.d. Veen-Soepboer, Atewei 4.

● Berichten weekbulletin 18 december a.s. inleveren voor donderdag 15 december voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 18 december a.s.
In de morgendienst: dhr. A. Fraanje, Drachten, 4e advent , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet , organist J. Klimstra
Collectes: eigen zending en evangelisatie, 2e kerk
Kindernevendienst: allen (oefenen kerst) en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 177: 1,2 ’s middags: EB 177: 3,4

● Gemeente-meeleven:
Ruim een week geleden werd br. Feije Klopstra met hartklachten opgenomen in het MCL te Leeuwarden. Komende maandag moet hij een hartoperatie ondergaan en krijgt daarbij een (of meer) “omleiding(en)”. We willen Feije en Lies van harte sterkte toewensen. Er is ÉÉN die met jullie meegaat. Het adres is:
MCL, afd. J, kamer 13
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden.
Aangezien deze situatie nog even kan duren en Lies nog niet weer zelf mag rijden, kwam de vraag naar voren of er gemeenteleden zijn, die zo nu en dan mee willen gaan naar het MCL. Ook dit is samen-gemeente-zijn!

● Decemberattenties:
Vanaf zondag 11 december liggen de attenties gedurende de hele maand december achter in de kerk en kunnen ze worden meegenomen.
U heeft de hele maand december de tijd om de attentie bij de desbetreffende persoon te brengen, op het moment dat het u het beste uitkomt. Wel willen wij benadrukken dat het niet de bedoeling is dat de attenties door de brievenbus worden gedaan of afgegeven worden door uw kinderen. Wij hopen dat u even de tijd neemt om de attentie persoonlijk af te geven. De ontvangers waarderen deze attentie namelijk uitermate!
Wij vertrouwen er op dat de attenties meegenomen worden. Zo komt u misschien eens bij een gemeentelid waar u nog niet eerder geweest bent!
Wij wensen u goede bezoeken toe!
De diaconie

Dit vind je misschien ook leuk...