Weekbulletin 17 september 2023

● Dienst 9.30 zondag 17 september a.s. Heilig Avondmaal.
Voorganger: Ds. G.J. Otter, Damwâld.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e kerk.
Koster: Henk Dijkstra.
Organist: Nienke van der Heide.
Beamer: Oege Visser
Kindermoment verzorgd door: Jelkje van der Zwaag en Roelie Plutschouw.
Kinderlied: https://www.youtube.com/watch?v=a0xz8qWxvqA.
Onderwerp: Bij God is het goed.
Ouderling van dienst: Liesbeth Rozema.
Diaken: Eelke of Wiepie Dijkstra en Marten of Tiny van der Ploeg.
Lector: Anneke Wolters.

● Dienst 11.00 zondag 24 september a.s.
Voorganger: Ds. E.J. Terpstra, Bunschoten.
Collectes: 1e KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen.

Berichten weekbulletin 24 september inleveren voor vrijdagmorgen 22 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 25-jarig bruidspaar Jan en Gera Berends-van Alebeek, P.Durksstrjitte 42.
Ook ging er een bloemengroet naar Br. Tabe Soepboer, Haaijehoeke 7. (thuiskomst Ziekenhuis) en naar Br. Wiebe Koonstra, Haaijehoeke 11. (thuiskomst ziekenhuis).

Verjaardagen deze week:
24 september Br. B. Huizenga, Birdaarderstraatweg 68, It skûtsje K 19, 9101 DA Dokkum (88 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

De Sprank:
De kopij datum voor de sprank is dinsdag 26 september a.s.
Kopij kan via mail naar desprank@live.nl. Langsbrengen kan ook op Foksepaad 1.

Wat de Sprank betreft: Volgende week van woensdag 20 september tot en met zondag 24 september is het startweek. Bij ál die mooie activiteiten zijn er vast ook wel verslaggevers,
die hiervan iets vast willen leggen voor ons blad “DE  SPRANK” !!?

World Servants:
Beste Gemeenteleden,
Op zaterdag 23 september gaan wij het World Servants festival organiseren op de Brink. Dit doen wij met de hele groep van World Servants Broeksterwâld. Graag willen wij hier zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Zo ook onze kerk. Wij zouden het mooi vinden dat verschillende commissies binnen onze kerk op een manier, klein of groot, een bijdrage willen/kunnen leveren aan dit festival. Dit kan dus van alles zijn…

Ik hoor graag z.s.m. van jullie, zodat wij nog genoeg tijd hebben om de ideeën met jullie te kunnen uitwerken voor 23 september.  Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,
Lisanne van der Ploeg 

World Servants Festival:
OPROEP 1:
Zoals jullie wellicht allemaal hebben gelezen en gezien gaan we 23 september een prachtig mooi World Servants Festival organiseren in Broeksterwâld en hier kunnen we uw/jouw hulp wel bij gebruiken. Lijkt het jou leuk om deze dag met ons een succes te maken, bv door te helpen bij een spelletje of koffie schenken of je verkoop skills te gebruiken meld je dan aan d.m.v. een
berichtje naar Tjitske van Dijk (06-44596754)

OPROEP 2:
Heb je nog wat leuks in de aanbieding voor onze verkooptafels Braderie/ Rommelmarkt. Breng dan 12 september om 19:30 uur je spulletjes naar onze kerk en wij zorgen ervoor dat het 23 september wordt verkocht voor een tweede kans. Ben je niet in de mogelijkheid om het te brengen, we halen het graag bij je op!

OPROEP 3:
Kan jij lekkere soep maken? Stuur dan een berichtje naar Corrie Marinus (06-12291955) Wij zijn nog op zoek naar iemand wie 23 september een pan soep voor ons wil maken.

GROETJES TEAM WORLD SERVANTS BROEKSTERWÂLD.

Startweek 2023:
20 september; Starten we met een Koffieochtend!
Jong en oud wordt hiervoor uitgenodigd. Vanaf 10:00 uur bent u/jij van harte welkom in het lokaal van de gereformeerde kerk. Voor vervoer kan worden gezorgd. Neem dan even contact op met A. Fokkens de Groot tel.nr. 0511-422869 of met C. Wybenga Kuiken tel.nr. 06-30644304.

Om 18:15 uur verwachten we alle jeugd bij de kerk en gaan we met z’n allen: Levend Ganzenbord
’s Avonds 18:30 uur hebben we levend ganzenbord door onze gemeente(dus beste gemeenteleden, het kan zijn dat er komende week iemand van onze jeugd bij u op de stoep staat en vraagt of er een nummer ( we hebben namelijk 63 nummers welke een mooi plekje moeten krijgen in onze gemeente) bij u voor de ramen mag hangen en of u 20 september van 18:30 – 20:30 uur thuis bent om de jeugd te laten dobbelen om zo verder in het spel te komen. Alvast bedankt.

23 september; WORLD SERVANTS FESTIVAL
Na heel wat maanden van voorbereiding is het dan eindelijk zover, onze World Servants groep van onze kerk heeft een mega mooi World Servants Festival georganiseerd waar uiteraard de volledige opbrengst naar dit prachtige doel gaat.
Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds is er van alles te doen voor jong en oud in een gezellige festival sfeer. Voor vervoer kan worden gezorgd. Neem dan even contact op met mevr C. Wijbenga 06-30644304. U komt toch ook??
Help onze jeugd naar Malawi!

24 september; Startzondag
11:00 uur voor de hele gemeente met Ds Terpstra van Bunschoten met thema: Hou vol in het gebed!
Na afloop van de dienst kofjedrinken!

Liturgie:
Welkomstwoord.
Zingen: Ps.92:1 en 7 Waarlijk dit is rechtvaardig..
Stil gebed.
Votum en groet.
Geloofsbelijdenis zingen we:
ELB 289: 1,2 en 3.
Gebed.
Kinderen naar kindernevendienst na het kinderlied.
Schriftlezing Hand. 5: 12 – 33 gelezen door Anneke Wolters.
Zingen: Ps. 118: 7 en 8 ontsluit, ontsluit nu voor mijn schreden.
Preek.
Sela: aan Uw tafel
Formulier Avondmaal.
Zingen: Ps.34: 4 Kom nader.
Viering Avondmaal.
Zingen: Gez.303: 2, 4 en 5 De ware kerk des Heren.
Kinderen van de kindernevendienst komen de kerk weer binnen.
Eventueel met gebedspunten.
Dankgebed en voorbede.
Collecte.
Zingen: ELB 388: 1 en 3 Laat heel de wereld het zien.
Zegen en 3x amen.

Dit vind je misschien ook leuk...