Weekbulletin 18 september 2016

In de morgendienst: ds. A.J.J. van Vliet, startzondag, organist v.d. Weide
Collectes: Vredeswerk, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: allen
Liederen voor de dienst: EB 72: 1,2,3

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar bruidspaar Dijkstra-Kooistra, Pieter Durksstrjitte 44. Ook ging een bloemengroet naar bruidspaar Turkstra – Hellinga, Griene Krússtrjitte 3, Damwâld.

● Berichten weekbulletin 25 september a.s. inleveren voor donderdag 22 september voor 21 uur op
Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 25 september a.s.
In de morgendienst: ds. A.J. v.d. Wiel, Leeuwarden, viering H.A. , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. A.J.J. van Vliet, dankzegging H.A. , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
Liederen voor de dienst: EB 91: 1,2 ’s middags: EB 91: 3,4

STARTZONDAG:
Vandaag is onze Startzondag. We beginnen weer samen aan het nieuwe (winter)seizoen. Of moeten we eigenlijk spreken over een “doorstart”? Want in Gods Koninkrijk en ook in Zijn Kerk ligt het werk natuurlijk niet stil van mei tot september…
Maar hoe het ook zij, we maken er ook dit keer weer een bijzondere zondag van als gemeente. We beginnen met een viering die iets korter dan normaal zal duren en afgestemd zal zijn op de diverse “leeftijdsgroepen” binnen ons grote kerkelijke gezin. Daarna gaan we samen koffie, thee of limonade drinken, gevolgd door een leuke gezamenlijke activiteit . Ook zullen we iets uitgebreider kennis kunnen maken met onze dominee, waarna we samen met hem gaan kijken hoe we in het nieuwe seizoen opnieuw enthousiast invulling kunnen gaan geven aan het “samen gemeente zijn”.
Om een uur of 12 gaan we dan hét Bijbelse gemeenschapsmoment samen beleven: samen eten! Een gezamenlijke lunch, waarbij de kerkenraad voor broodjes en soep en drinken zorgt. Deze lunch sluiten we af met een hele korte viering (NB er is dus geen “reguliere” middagdienst) , waarna we weer huiswaarts zullen gaan en hopelijk allemaal heel veel zin hebben in het nieuwe seizoen!
Namens uw kerkenraad, Ds. Alfons van Vliet

Gemeente-meeleven:
De afgelopen zondagmorgen schrokken wij op door een ongeval. Onze zuster Lies Klopstra-Osinga (Mr. Hamstrjitte 8) was,  vóór het naar de kerk gaan, thuis van de trap gevallen. Ze is naar het UMCG in Groningen gebracht. Diezelfde middag is zij geopereerd, waarschijnlijk was er een tia geweest.In eerste instantie waren de berichten slecht: zij was rechts verlamd en kon niet praten. Daarbij had zij het sleutelbeen gebroken en enkele ribben. In de loop van de volgende dagen trad er verbetering in. Zij kon weer met haar rechterhand kníjpen en de volgende morgen “hie sy har earste wurden al wer sein!” Er was dánkbaarheid bij broeder Feije Klopstra en de kinderen. De verbetering zette door en dinsdag is Lies al naar het MCL in Leeuwarden gebracht; Afdeling A, kamer 8, Henri Dunantweg 2, 8934 AD  Leeuwarden.
In deze spannende dagen kwam bij de familie Psalm 138 : 3  “aan de orde” – je zou bijna kunnen zeggen:  “uit de Hemel vallen”
“Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord, Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.” Wij wensen onze zuster Lies veel sterkte en moed toe en natuurlijk ook voor onze broeder Feije en hun kinderen én Lies’ zuster Anna Osinga (Joh. Tabesstrjitte 54). Laten wij als gemeente ook in ons gebed om hen heen staan.

● Verjaardag komende week:
24 september: Dhr. B. Huizenga, Haadwei 168, 9104 BL Damwâld (81 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Gebedskring:
Dinsdagavond 20 september is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.
We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom

● Start tienerdiensten:
Het nieuwe seizoen begint weer. Zo ook de Tienerdiensten. We beginnen op zondag 9 oktober a.s..
De data zijn voor dit jaar: 9 okt. – 23 okt. – 13 nov. – 4 dec. – 18 dec. Het is niet meer standaard om de 2 weken, dus zet de data goed op de kalender! Dit komt omdat we met onze dominee hebben afgesproken, dat wanneer ds. Alfons zelf ons die ochtend voor gaat, dat we geen Tienerdienst doen. Hij gaat deze ochtenden zijn dienst aanpassen aan de jeugd! Dus vieren we samen de dienst in de kerk. Ook de nieuwe lichting van groep 8 is van harte welkom. Alle jeugd van 11-17 jaar zien we graag in de Tienerdiensten.

Dit vind je misschien ook leuk...