Weekbulletin 2 oktober 2016

In de morgendienst: dhr. J.H. Koerts, Drachten , organist H. v.d. Veer
In de middagdienst: ds. B. Bloemendal, Frieschepalen , organist J. Klimstra
Collectes: Kerk en Israël, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Liederen voor de dienst: EB 124: 1,2,4 ’s middags: EB 125: 1,2,3

● Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. B. Huizenga, Haadwei 168, Damwâld.

● Berichten weekbulletin 9 oktober a.s. inleveren voor 6 oktober voor 21 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst op zondag 9 oktober a.s.
In de morgendienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld, , organist v.d. Weide
In de middagdienst: ds. A.J.J. van Vliet, , organist Tj. Reitsma
Collectes: diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen en tienerdienst
Liederen voor de dienst: EB 134: 1 t/m 6 ’s middags: EB 136: 1,4

● Gemeente-meeleven:
– Aukje Reitsma (P. Durksstr 44a) heeft slecht nieuws in het ziekenhuis gekregen. Er wordt nog
onderzoek gedaan naar de precieze oorzaak en welke behandelmogelijkheden er zijn.
– Symen Koonstra (Bosweg 2) is thuis in afwachting van de behandelmogelijkheden. Hij heeft zieke cellen in de longen en is overgedragen aan de internist/oncoloog (UMCG) voor verdere behandeling
– Kees Beerda (Meekmastr. 7) wacht op een oproep voor een operatie in Sneek.
– Janny van Vugt (Meekmastr. 25a) is weer thuis na haar ziekenhuisopname. Zij moet verder
aansterken.
– Teake Jellema (Ds. Feitsmawei 36) is weer thuis uit het ziekenhuis.

Als gemeente staan wij om hen heen en bidden voor hen.

● Eerste koffieochtend:
Rectificatie: De eerste Koffieochtend van het seizoen 2016/2017 is woensdagmorgen 26 oktober.
● De kerkenraad vergadert maandag 3 oktober om 19.45 uur.
● Gebedskring: dinsdagavond 4 oktober is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom.  We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom

● Verjaardagen komende week:
– 5 oktober: Mevr. E. Klopstra – Osinga, Master Hamstrjitte 8 (80 jaar)
– 8 oktober: Mevr. H. Jilderda – Kooistra, Master Hamstrjitte 4 (79 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

Dit vind je misschien ook leuk...