Weekbulletin 20 september 2020

● Dienst op zondag 20 september a.s. Startzondag

Collectes: KIA Zending, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Beamer: Henk
Kindernevendienst: Jelkje en Baukje

● Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar Aukje Wolters, Patrimoniumwei 26 (11 jaar).

● Berichten weekbulletin 27 september inleveren voor vrijdagmorgen 25 september voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 27 september a.s.
In de dienst om 9.30 uur: ds. M.J.Koppe, Dokkum,
Collectes: Collecte Vredesweek, 2e kerk
Koster: Gepke
Beamer: Oege
Kindernevendienst: Fokelien en Gerrie

● Verjaardagen deze week:
24 sept. Dhr. B.Huizenga, Haadwei 168, Damwâld. (85 jaar).
Alvast van harte gefeliciteerd.

● Pastoraal nieuws:
Foarich wykein hat Piet Dillema yn Dútslân in hertoanfol hawn. Hy is dêr fuort dottere. Piet is yntusken wer thús op de Kavelwei. Hy en Anny binne tankber dat it sa beteard is.

“Van 19 september tot en met 6 oktober zit ik in Nieuw Unicum te Zandvoort. Dit is een Ms-expertisecentrum voor gespecialiseerde zorg aan Ms patiënten.

Romeinen 4 vers 20;
“Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God.”

Groet Simone Wolters

Wy winskje Simone en Piet alle goeds en in soad bemoediging(s) ta.
Adres MS Expertisecentrum: Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

● Middagdiensten
De kerkenraad heeft besloten om de middagdiensten in eerste instantie tot einde dit jaar te laten vervallen. Dit heeft alles te maken met het coronavirus en de maatregelen die daar uit voort vloeien.

● Kindernevendienst
Hoi jongens en famkes,
Voor alle kinderen met de basisschoolleeftijd is er elke week kindernevendienst. Wat een feest! Maar vanwege de coronamaatregelen, moeten we het wel even wat anders doen dan dat we “vroeger” deden. Wij denken dat jullie dat niet erg vinden 😊 . Jullie mogen bij binnenkomst in de kerk gelijk rechtdoor lopen naar het lokaal, waar jullie de héle dienst zullen blijven. Bij het verlaten van de kerk mogen jullie ouders jullie ophalen uit het lokaal.

● Van de diaconie
De diaconie vergadert aanstaande maandag 21 september om 19.45 uur.

Verzoek van de diaconie:
Wanneer u een vol spaardoosje heeft en deze graag zou willen omwisselen voor een nieuwe, vragen we u contact op te nemen met één van de diakenen.

● Kado afscheid Ds. Van Vliet
Ds. Alfons van Vliet heeft deze spiegel ontvangen van de gemeente bij zijn afscheid. Het is een spiegel met de tekst daarin gegraveerd.

Dit vind je misschien ook leuk...