Weekbulletin 22 september 2019

● Dienst op zondag 22 september a.s.
In de morgendienst: ds. D. Schreurs, Hogebeintum , organist J. Klimstra
In de middagdienst: Johanna Bloem: themadienst “Natuur” , organist B Bosch
Collectes: collecte Vredesweek , 2e kerk
Koster: Gepke
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jozua 9: 1-20 (De Israëlieten veroveren Jericho)
Kinderlied: De muren van Jericho

Liederen voor de dienst: EB 91: 1,2 ’s middags: EB 91: 3,4

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Aukje Wolters, Patrimoniumwei 26.
Ook ging een bloemengroet naar Anneke v.d. Zwaag-v.d. Galiën, Mr. Woudstrastrjitte 15.

● Dienst op zondag 29 september a.s.
In de morgendienst: ds. J.G. Arensman, Drachten , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. A. Elverdink, Feanwâlden , organist Tj. Reitsma
Collectes: KIA werelddiaconaat , 2e onderhoud gebouwen, deurcollecte Syrië
Koster: Gepke
Kindernevendienst beide groepen
Onderwerp: Paulus gaat in Jezus geloven
Kinderlied:

https://www.youtube.com/watch?v=2lfrW-gUdag

Liederen voor de dienst: EB 119: 1,2 ’s middags: EB 119: 3,4.

● Verjaardag komende week:
24 september: Dhr. B. Huizenga , Haadwei 168, 9104 BL Damwâld (84 jaar). Alvast van harte gefeliciteerd.

● Themadienst natuur zondagmiddag 22 september:
Er was oorspronkelijk een zangdienst gepland. Tegelijk is dit een dienst die voor en door gemeenteleden wordt gedaan. Broeder Klopstra heeft samenzang muziek voorzien van beeldmateriaal. Veel mooie natuurbeelden komen  voorbij. Dat was ook de aanleiding om de natuur als thema te gebruiken. Daarnaast zijn er verschillende gemeenteleden die een bijdrage leveren in deze dienst. We hopen samen op een hele mooie middagdienst.

● Aankondiging huwelijk:
De kerkenraad heeft een trouwkaart ontvangen van Anke Hansma en Harry Kooistra.
Zij hopen elkaar op D.V. vrijdag 27 september a.s. het jawoord te geven in het Oud Stadhuis te Dokkum. Daarna vragen zij Gods zegen over hun huwelijk in deze kerk. Aanvang van de dienst is 16.00 uur. Deze dienst valt onder verantwoordelijkheid van de Hersteld Hervormde Gemeente van Walterswâld.
Wij wensen het bruidspaar Gods zegen toe!

● Meeleven: Wij leven mee met de familie Van der Veen van de Skutterswei nu de vader van broeder Jurjen van der Veen overleden is. Wij wensen de familie Van der Veen veel sterkte en Gods troostende nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies.

● Dinsdagavond 24 september is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● De vrouwenclub komt dinsdagavond 24 september a.s. om 19.30 uur weer bij elkaar.

● Deurcollecte Syrië op 29 september:
Sinds de burgeroorlog in 2011 in Syrië uitbrak is bijna de helft van de 35.000 inwoners van het dorp Zabadani weggevlucht. De plaatselijke kerk werd door bommen getroffen; 2500 christenen vertrokken. In een aantal regio’s in Syrië is het veiliger geworden en durven mensen weer terug te keren. Christenen vinden elkaar weer in de kerk. In Zabadani zijn inmiddels 100 christelijke families teruggekeerd. Wilt u hen samen met Kerk in Actie helpen hun kerkgemeenschap weer op te bouwen? Komende zondag 29 september zal er in de ochtend- en middag dienst hiervoor een deurcollecte gehouden worden. U kunt uw gift ook overmaken naar NL07RABO 0343 3554 85 t.n.v. de diaconie o.v.v. “actie Syrië”.

Dit vind je misschien ook leuk...