Weekbulletin 8 december 2019

● Dienst op zondag 8 december a.s. , 2e advent
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist J. Klimstra
In de middagdienst om 14.00 uur: ds. Alfons van Vliet , aangepaste gezinsdienst, m.m.v. Klaas Steegstra, gitaar, organist B. Bosch
Collectes: diaconie , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Gepke
Kindernevendienst: alle groepen
Onderwerp: voorbereiding kerst
Liederen voor de dienst: EB 172: 1,2,3, 4 ’s middags: EB 174: 1,2,3

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Tjerk Visser, Boarg. Nautawei 4.

● Berichten weekbulletin 15 december a.s. inleveren voor vrijdag 13 december voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 15 december a.s. 3e advent
In de morgendienst: ds. J.G Arensman, Drachten, , organist J. Klimstra
In de middagdienst: dhr. G. Visser, Wâlterswâld, organist Tj. Reitsma
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Henk
Kindernevendienst: alle groepen
Onderwerp: voorbereiding kerst
Liederen voor de dienst: EB 109: 1,2 ’s middags: EB 109:3,4

● Kopijdatum van de SRANK:
Dinsdag 10 december is de kopij datum van de Sprank. Dit zal een kersteditie zijn. We hopen dat u als gemeente veel kopij zult insturen, zodat we een mooie kersteditie kunnen maken. Aanleveren kan via sprank@pknbroeksterwald.nl. Langsbrengen mag natuurlijk ook op Foksepaad 1. Mogen we op u/jullie bijdragen rekenen?

● Collecte kinderkerstfeest:
Vanaf 6 december kunt u leden van de Z & E commissie aan de deur verwachten met de collectelijsten tbv het kinderkerstfeest. Daarnaast hebben ze ook een attentie bij zich voor u. We zouden het fijn vinden als u deze attentie na het eigen gebruik door wilt geven aan buren, vrienden, familie zodat de kerstboodschap zich alom kan verspreiden.
Vr. groet namens de Z & E comm.

● Voor bereiding kinderkerstfeest:
Het verleden laat ons zien waar de reis begint, kom ga met ons naar het Koningskind. Wat waren jullie met veeeeeel !! meer dan de helft van iedereen die in de kerk zat, zit op de basisschool zo’n beetje, denk ik….. (we hebben het niet geteld hoor). Het wordt er wel echt gezellig van in de kerk. Nu zondag weer? Ja toch!! We zijn de vorige zondag begonnen bij 1 van 42 (âlde)pakes van de Here Jezus. We hadden het over Juda, die werd vergeleken met een leeuw. Wat toevallig was het dat dominee ook net een afbeelding van een leeuw bij zich had. Vandaag gaan we verder in het verleden van Jezus. We gaan het hebben over Obed. Voor de meesten zal dit niet een bekende naam zijn. Des te nieuwsgieriger zul je dan zijn om te horen waarom Obed zo belangrijk was in de stamboom van Jezus? We gaan ook verder met het oefenen van zang, dans en toneel en natuurlijk knutselen aan jullie mooie lantaarn. Wat ging dat al goed voor een eerste keer. We gaan mooi door!!

 

● Voor jullie heiten & memmen / oppassen:
Het advents en kerstproject vindt plaats op 1, 8 , 15 en 22 december.
De kinderen van de groepen 1 t/m 7 gaan na het kindermoment in de kerk naar de Pipegael en kunnen daar na afloop van de kerkdienst weer worden opgehaald. Kids van groep 8 oefenen ondertussen in het grote lokaal in de kerk.

Generale repetitie voor het kinderkerstfeest is op 23 dec om 19.00 uur in de kerk. Het kinderkerstfeest is op 25 december om 17.00 uur. Graag alle kinderen alle zondagen zoveel mogelijk aanwezig laten zijn!!

● KERSTMIDDAG woensdag 18 december in het lokaal van de Geref. Kerk:
Woensdag 18 december wordt weer de jaarlijkse kerstviering gehouden. Hij is er voor u allemaal, jong of oud, en iedereen van het dorp die met ons deze adventstijd mee wil vieren is van harte welkom .
We beginnen om 16.00 uur met thee of koffie, hierna volgt de kerstliturgie, waarin we meegevoerd worden in het verhaal doormiddel van zang en het lezen van hoe de geboorte van onze Heiland tot stand is gekomen.. Daarna gaan we genieten van een uitgebreide broodmaaltijd , die dames van de koffiegroep voor ons hebben klaargemaakt.  Voor vervoer wordt altijd gezorgd. Hebt u dit nodig, dan kunt u naar Ankje Fokkens bellen (0511 422869) of bel Rie Jansen (0511 424656). Zij zorgen ervoor dat u op tijd wordt afgehaald. Bij de uitgang staat er een busje klaar waar u een bijdrage kunt deponeren bestemd voor de onkosten van deze avond. Wilt u eens nagaan wanneer er mensen alleen zijn, dan is dit een mooi moment om deze of een ander mee te nemen naar deze bijeenkomst. De dames van de koffiegroep verwachten u op woensdag 18 december.
Graag tot ziens!

● Kerstattenties:
Vanaf vandaag, zondag 8 december, staan de kerstattenties weer in de hal van de kerk. Het is net als voorgaande jaren de bedoeling dat u er één, of misschien twee meeneemt om deze middels een bezoekje te bezorgen bij onze medegemeenteleden waar ze voor bestemd zijn. Dit is een mooie gelegenheid voor onderling contact en deze bezoekjes worden door de ontvangers zeer op prijs gesteld. Omdat december voor velen een drukke maand is, en er vorig jaar erg veel attenties niet werden meegenomen maar in de kerk bleven staan, hebben we besloten deze iets eerder aan te bieden. Zo heeft u nu een aantal weken de gelegenheid voor het afleggen van een bezoekje en we hopen dat u even hiervoor de tijd wilt nemen, om ook op deze manier het samen “gemeente zijn” gestalte te geven. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
namens de diaconie.

Dit vind je misschien ook leuk...