Weekbulletin 25 maart 2018

● Dienst op zondag 25 maart a.s.
In de morgendienst: dhr. J.H. Koerts, Drachten, voorbereiding H.A. , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, jeugddienst , organist v.d. Weide
Collectes: KIA: totale werk KIA , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: geen i.v.m. jeugddienst
Liederen voor de dienst: LB 220:1,2,3,4 ’s middags: LB 220: 5 t/m 9

● Kerkboeket en bloemengroet
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Sietse Haisma, Meckama State
kamer 109, Kollum.
Ook ging een bloemengroet naar dhr. Eelke de Jong, Kavelwei 41-B  en naar dhr. Pieter de Jong,
Nij Tjaerda 108, Damwâld.

● Berichten weekbulletin 8 april 2018(!) inleveren voor VRIJDAGMORGEN 6 april voor 10 uur!! op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwoude.nl

● Dienst donderdag 29 maart a.s: Witte donderdag
19.30 uur: ds. Alfons van Vliet , viering H.A., organist J. Klimstra
Collecte: diaconie, 2e kerk.
Lied voor dienst: LB 173: 1,2,5

● Dienst op vrijdag 30 maart a.s: Goede Vrijdag
19.30 uur: ds. Alfons van Vliet, organist J. Klimstra
Collectes: kerk , 2e onderhoud gebouwen
Liederen voor de dienst: LB 174: 1,2,3

● Dienst op zondag 1 april a.s: PASEN
In de morgendienst: dhr. J.Y. van der Wal , organist J. Klimstra
In de middagdienst: ds. Alfons van Vliet, organist v.d. Weide
Collectes: Collecte jeugdwerk , 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
* Onderwerp kindernevendienst: Het wordt licht: Jezus leeft
(Johannes 20: 1-10 / Genesis 1: 1-5)
* Kinderlied: De steen is weg

https://youtu.be/CZr99MHs4FQ

Liederen voor de dienst: EB 132: 1,2,3 ’s middags LB 215: 1,2,3

● Dienst op zondag 8 april a.s.
In de morgendienst: ds. Alfons van Vliet , organist Tj. Reitsma
In de middagdienst: ds. C. Hoek, Bedum , organist B. Bosch
Collectes: kerk, 2e onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: beide groepen
* Onderwerp kindernevendienst: De eerste zonde ( Genesis 3: 1-14 )
* Kinderlied: In het begin https://youtu.be/8MgrWI-fNNs
Liederen voor de dienst: EB 37: 1,2,3 ’s middags: EB 37: 6,7,8

KANSELBERICHT
Geboren:
Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt ik ben bij jou

Geboren op 6 maart 2018
Christiaan Bauke
Zoontje en broertje van Sybren, Gezina en Norah Veenstra, Eelaan 9, 9101 JE Dokkum

Namens de gemeente heel hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje.

● Gemeente-meeleven:
Mevr. Sjoukje Dijkstra , P. Durksstraat 32, heeft afgelopen week een nieuwe heup gekregen in het MCL , en is inmiddels ook al weer thuis! Nu thuis verder revalideren. Sterkte!

● Verjaardagen komende week:
– 5 april: Dhr. L. Huizinga, Patrimoniumwei 6 (80 jaar)
– 8 april: Mevr. G. Visser – de Jager, Boargemaster Nautawei 4 (78 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Dinsdagavond 27 maart is er weer gebedskring bij Sjoerd en Geartsje Rozema in de Falom. We beginnen vanaf 19.30 uur. Wie mee wil bidden is welkom.

● De vrouwenclub komt dinsdag 27 maart a.s. om 18.00 uur bij elkaar voor de paasviering.

● The Passion
Vanavond (zondagavond 25 maart) is the Passion in Feanwâlden. Het begint om 18 uur bij de Einekoai. Iedereen is van harte welkom.

● Dankbetuiging:
De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen
De mensen van voorbij,
zijn in het Licht, zijn vrij.

Wij willen alle mensen hartelijk bedanken die op welke manier dan ook een blijk van medeleven hebben getoond naar aanleiding van het overlijden van onze lieve mem en skoanmem. Het heeft ons heel erg goed gedaan.
Joal en Doetie de Jong

●Hartelijk dank:
Heel hartelijk dank voor de attenties e.d. die ik mocht ontvangen met mijn 85-ste verjaardag!
Het was geweldig!
Geert Wijbenga

● Dankbetuiging:
Iedereen hartelijk bedankt voor het medeleven betoond tijdens ziekte en overlijden van
Tettje Jagersma-Annema. Het was indrukwekkend en bemoedigend. Het heeft ons goed gedaan.
Marten Jagersma en kinderen

● Groet van ds. Koppe:
Geachte gemeente. Allereerst wil ik u feliciteren met de verjaardag van uw predikant, ds. van Vliet , afgelopen maandag 19 maart. Moge de Heer hem en zijn gezin behoeden en bewaren in het nieuwe levensjaar. Dat het voor u als gemeente en voor ds. van Vliet een heel goed en gezegend jaar mag worden!
Voorts wil ik u bedanken voor alle kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen , met al hun hartelijke woorden en bemoediging in het geloof!  Dat doet  een mens zeer goed.
Ja, we zijn elkaar niet vergeten!
Hartelijke groet.
ds. M.J. Koppe

Dit vind je misschien ook leuk...