Weekbulletin 30 juni 2019

● Dienst op zondag 30 juni a.s.
09.30 uur: dhr. J.Y. van der Wal, Morra, organist: J.Klimstra
13.45 uur: Johanna Bloem, een dienst met liederen van Joh. de Heer , organist v.d. Weide
Collectes: kerk en onderhoud gebouwen
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus is bij Marta en Maria (Lucas 10:38-42)
Kinderlied: Martha en Maria (luisteren, zonder tekst)

Liederen voor de dienst: EB 136: 1,2,3,4 ’s middags: EB 118: 1,2,3,4

● Kerkboeket:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar dhr. Marten Koonstra, Mr. Hamstrjitte 18.

● Berichten weekbulletin 7 juli inleveren voor vrijdagmorgen 5 juli 10 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

● Dienst op zondag 7 juli a.s.
In de morgendienst: ds. Huitema, Drachten , organistt: B. Bosch
Collectes: KIA : binnenlands diaconaat , 2e onderhoud gebouwen
Koster: Reinder
Kindernevendienst: jongste groep
Onderwerp: Jezus komt bij Zacheüs (Lucas 19: 1-10)
Kinderlied: Zacheüs

Liederen voor de dienst: EB 410: 1,2 ’s middags: EB 410: 3,4

19.00 uur: Openluchtdienst “Door God in het zonnetje gezet”

● Verjaardag komende week:
Dhr. S. Hoekstra, Frijstêd 2, 9104 EP Damwâld (81 jaar)
Dhr. G. Rosier, Mr. Hamstrjitte 10 (82 jaar)
Alvast van harte gefeliciteerd!

● Collectemunten:
In de maanden juli en augustus is er geen verkoop van collectemunten. Maandag 2 september zitten we weer voor u klaar in de hal van de kerk tussen 19.15-19.45.
Gr. Klaas en Trieny Jilderda

● Samen de Bijbel lezen:
Helaas gaat de laatste avond van dit seizoen (komende donderdag) niet door.

In september hopen we de draad weer op te pakken !
Ook in het nieuwe seizoen is IEDEREEN van harte welkom op deze avonden, die D.V. 1 x in de twee weken zullen worden gehouden.
Op deze avonden lezen we 1 of 2 hoofdstukken uit de Bijbel (die we van tevoren thuis hebben gelezen) en praten we samen over wat ons opvalt hierin, vragen die we er over hebben etc. Het zijn altijd weer prachtige en boeiende avonden waar we samen ook veel van elkaar leren.
En het mooie is ook dat je echt niet veel Bijbelkennis hoeft te hebben, iedereen kan meedoen ! Ook leeftijd speelt geen rol. Je hoeft ook niet per se elke avond te komen, of je op te geven, want elke keer lezen en bespreken we weer een ander gedeelte.
De avonden worden geleid door ondergetekende. Houdt u het Weekbulletin na de zomer in de gaten, dan leest u wanneer we weer beginnen en welk Bijbelgedeelte aan de orde is.
ds. Alfons van Vliet

● Fakânsjetiid

De fakânsjetiid brekt wer oan en dan meie in protte minsken efkes rêste fan alle wurk. Guon sykje dan de drokten op en geane fier fan hûs, wylst oaren rêstich thús bliuwe. Wer oaren kinne fanwegen sykte of âlderdom net echt dwaan wat se oars wol graach woenen. Hoe ‘t it ek sit, it is in tiid om te besykjen wer wat op ferhaal te kommen. De Heare God wol ús by alles helpe, ek as wy yn de lytse loege sitte. Miskyn is it wol aardich om yn de fakânsjetiid it neifolgjende ferske ris te sjongen.

You raise me up,
fan John Groban, (frij oerset)

Fiel ik my min en, o myn siel, sa wurch.
As muoiten kom’ en ‘t hert wurdt my sa swier.
Dan bin ik stil en wachtsje yn de stiltme,
Oant dat Jo kom’ en efkes by my bin’.

Jo til’ my op en dan gean ik oer hichten.
Jo til’ my op en ‘k rin oer wylde see.
Ja, ik bin sterk as ‘k stean mei op Jo skouders.
Jo til’ my op nei mear as wat ik bin.

Dit vind je misschien ook leuk...