Weekbulletin 28 maart 2021

● Dienst 09.30 zondag 28 maart a.s. Palmzondag
Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra
Ouderling van dienst: Henk Rozema
Diaken: Eelke Dijkstra
Koster: Reinder Visser
Beamer: Piet van Althuis
Lector: Klaas Steegstra
Collectes: 1e: Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen

● Dienst 19.30 Witte Donderdag 1 april a.s.
Voorganger: Dhr. G. Visser, Wâlterswâld
Ouderling van dienst: Coba Wijbenga
Diaken: Albertien Hellinga
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Sieberen Rosier
Lector: Marijke Bouma
Collectes: 1e Diaconie, 2e onderhoud gebouwen

● Dienst 19.30 Goede Vrijdag 2 april a.s.
Voorganger: Ds. J.G. Arensman, Drachten
Ouderling van dienst: Thea Loonstra
Diaken: Reina Boom
Koster: Gepke Feddema
Beamer: Henk Rozema
Lector: Tineke Haisma
Collectes: 1e kerk, 2e kerk

● Dienst 9.30 zondag 4 april a.s. Pasen
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden
Ouderling van dienst: Reina Boom
Diaken: Eelke Dijkstra
Koster: Anne Woudstra
Beamer: Oege Visser
Lector: Lieuwe Huizinga
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat 2e onderhoud gebouwen

● Dienst 9.30 maandag 5 april a.s. 2e Paasdag
Voorganger: Ds. S. Boukes
Livestream van de interkerkelijke Evangelisatiedienst uitgezonden vanuit de Ontmoeting te Damwâld.
Link: https://www.pkndamwald.nl/kerkdienst/kerkdienst-maandag-5-april-2021-930-uur/

● Dienst 9.30 zondag 11 april a.s.
Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra.
Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen

Kanselbericht:

Boven dag en uur verheven
leeft een ziel heel diep in mij
Zij is altijd jong gebleven
en kent jaar noch jaargetij.

Op de eerste dag van de lente is overleden ons gemeentelid,

zr. Pietertje Dijk-Kuiphof

Haadwei 3, De Falom, op de leeftijd van 74 jaar.

De begrafenisplechtigheid vindt plaats in besloten kring op zaterdag 27 maart.
Correspondentieadres is: van Claerbergenstrjitte 24, 8506 BL Haskerhorne.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen van harte sterkte toe en Gods troostvolle nabijheid.

Berichten weekbulletin 4 april inleveren voor vrijdagmorgen 2 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Gosse en Roelie Hellinga-Dijkstra, Notaris Hellemastrjitte 1, 9104 JS Damwâld. (geboorte van tweeling Lieke en Sanne)

Verjaardagen deze week:
5 april. Dhr. L. Huizinga, Patrimoniumwei 6, 9108 MN Broeksterwâld (83 jaar)
8 april. Mevr. A. de Beer-de Vries, Meekmastrjitte 14, 9108 MT Broeksterwâld (76 jaar)
8 april. Mevr. G.Visser-de Jager, Burg. Nautawei 4, 9108 AK Broeksterwâld (81 jaar)
11 april. Dhr. L. van der Zwaag, Master Woudstrastrjitte 15, 9108 MJ Broeksterwâld (78 jaar)
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de vele blijken van belangstelling tijdens Anneke haar verblijf in het ziekenhuis ,en thuis.
Vriendelijke groeten Anneke en Sjoerd Visser.

Liturgie voor de dienst van 28 maart
Voor de dienst Lied 109 “Hoor een heilig koor van stemmen”
Welkom
gelegenheid voor pers. gebed
Woorden van bemoediging
Intochtslied Psalm 43: 3 en 4 –
Samenvatting van de Wet
ELB 302 “Heer ik kom tot U”
Gebed
Psalm 25 Heere maak mij Uwe wegen –
Schriftlezing Johannes 12 vers 20 t/m 30
Zegen ELB 408 Hosanna, hosanna, de Koning komt –
Verkondiging “De weg van de graankorrel”
Johannes 12 vers 24
ELB 119 “Liefde was het onuitputtelijk”
Gebed met aansluitend
gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Luisteren naar het slotlied
ELB 346 “Ik wil zingen van mijn Heiland”
Zegen

Dit vind je misschien ook leuk...