Weekbulletin 30 mei 2021

● Dienst 09.30 zondag 30 mei a.s. bevestiging br. J. Klimstra als ouderling-met-een-bijzondere opdracht
Voorganger: Ds. D. Schreurs, Hegebeintum
Collectes: 1e: Jong Protestant, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Anne Woudstra
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Henk Rozema
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Anneke Wolters
Organist: Baukje Bosch – Haisma

● Dienst 09.30 zondag 6 juni a.s.
Voorganger: Ds. M.J. Koppe, Dokkum
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 6 juni inleveren voor vrijdagmorgen 4 juni voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Anneke Bijlsma-Kloosterman, Schwartzenbergloane 7 (75 jaar)

Pastoraal nieuws:
Douwe de Beer is weer thuis. Hij is dankbaar en blij dat het zo goed is gegaan. Langzaam moet hij nu weer op krachten komen. Wij wensen hem en zijn vrouw een mooie zomer toe.

Dinsdag 1 juni zal Anneke Bijlsma, van de Schwartzenbergloane 7, geopereerd worden aan haar heup. De verwachting is dat ze woensdag weer naar huis mag. De fysiotherapeut kan haar thuis verder behandelen. Wij wensen haar toe dat de operatie en het herstel goed mag verlopen.

De zoon van Jacob en Anneke, Anton Bijlsma, is Pinkstermaandag getroffen door een hersenbloeding, na 2 spannende dagen is het nu wat meer stabiel. Wel is er veel uitval. Anton zal in Lyndenstein worden gerevalideerd, er is nog veel onwis. Het adres van Lyndenstein is Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag. Wij wensen de familie Bijlsma veel sterkte toe in deze spannende tijd.

Liturgie:
– inleidend orgelspel
– woord van welkom
– psalm 8 vers 1
– stil gebed
– votum en groet
– gezang 289 vers 1, 3 en 5
– geloofsbelijdenis
– psalm 5 vers 6 en 7
– gebed
– lezing uit de Bijbel: Johannes 2 vers 23 t/m Johannes 3 vers 21 (NBV, 2004)
– psalm 86 vers 4 en 5
– preek, naar aanleiding van Johannes 3 vers 21:

“Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet”.

– psalm 119 vers 1, 2 en 3
– bevestiging van de ouderling met bijzondere opdracht
– gezang 100 vers 2, 4 en 14
– gebeden
– gezang 303 vers 1, 2 en 5
– zegen
– uitleidend orgelspel
– collecte bij de uitgang

Hallo kinderen en jongeren – TEKENINGEN GEZOCHT!!!
Hoe weten de mensen van de kerk nou wat ze gaan doen, wie de eigen dominee zou moeten zijn, of er ook kindernevendienst moet komen, wat de jeugd leuk vindt om te doen op club? Of: hoe kunnen we het beste om alle zieke, verdrietige of arme mensen of de mensen die alleen zijn denken? Of wat dacht je van: die gele of rode munt, of dat geld dat je in een kopje of een zak doet aan het einde van de kerkdienst of de kindernevendienst? Waar is dat nou voor?
De mensen van de kerk maken hiervoor een plan, waarin ze opschrijven hoe we dit allemaal willen doen. Veel ingewikkelde woorden. En een plan van wel 20 bladzijden!
Jullie hebben vast ook plannen, en misschien ook wel plannen die goed bij de kerk zouden passen. Wij zouden het leuk vinden om in dat “grote-mensen-plan” (het beleidsplan) ook te laten zien wat jullie wensen, wat jullie hoop voor onze kerk is. Zouden jullie daar een mooie tekening van kunnen maken? We proberen dan één of meerdere daarvan in dit beleidsplan te plaatsen, mét jullie wens. Jullie mogen jullie tekening tot en met 15 juni wel langs brengen bij de mem van Gytte, Tienewei 4.

Dit vind je misschien ook leuk...