Weekbulletin 4 april 2021

• Dienst 9.30 zondag 4 april a.s. Pasen
Voorganger: Ds. A.J. van der Wiel, Leeuwarden.
Collectes: 1e KIA Werelddiaconaat 2e onderhoud gebouwen
Koster: Anne Woudstra
Beamer: Piet van Althuis
Ouderling van dienst: Sita Visser
Diaken: Eelke Dijkstra
Lector: Liuwe Huzinga

● Dienst 9.30 maandag 5 april a.s. 2e Paasdag
Voorganger: Ds. S. Boukes
Livestream van de interkerkelijke Evangelisatiedienst uitgezonden vanuit de Ontmoeting te Damwâld.
Link: https://www.pkndamwald.nl/kerkdienst/kerkdienst-maandag-5-april-2021-930-uur/

● Dienst 9.30 zondag 11 april a.s.
Voorganger: Mevr. F. van der Wal-van der Akker, Morra.
Collectes: 1e: kerk, 2e onderhoud gebouwen

Berichten weekbulletin 11 april inleveren voor vrijdagmorgen 9 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar Sjuk Veenstra, Ds. Dijkstrawei 8. (thuiskomst uit ziekenhuis). Ook ging er een bloemengroet naar Jannie Venema-vd. Zwaag, Tj. Nautastrjitte 18 en naar Jelmer Maas, P. Durkstrjitte 3 (thuiskomst uit ziekenhuis)

Verjaardagen deze week:
5 april. Dhr. L. Huzinga, Patrimoniumwei 6, 9108 MN Broeksterwâld (83 jaar)
8 april. Mevr. A. de Beer-de Vries, Meekmastrjitte 14, 9108 MT Broeksterwâld (76 jaar)
8 april. Mevr. G.Visser-de Jager, Boarg. Nautawei 4, 9108 AK Broeksterwâld (81 jaar)
11 april. Dhr. L. van der Zwaag, Master Woudstrastrjitte 15, 9108 MJ Broeksterwâld (78 jaar).
Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Pastoraal nieuws:
Zr. Simone Wolters-Dijkstra, van de Haeijehoeke 29, heeft op Goede Vrijdag 2 april een operatie (stoma) ondergaan. Ze ligt hiervoor in het ziekenhuis. Als het herstel voorspoedig verloopt mag zij na de Paasdagen weer naar huis. We wensen haar beterschap, en haar gezin heel veel sterkte toe.

Dankbaar en blij zijn wij dat Jelmer Maas weer thuisgekomen is uit het ziekenhuis, het gaat goed met hem!
Groet van Familie Maas – Rozema, Pieter Durksstrjitte 3.

Liturgie:
Vooraf muziek of beeld
Binnenkomst van de kerkenraad – welkom – e.v. mededelingen
Begin Lied Evangel. Liedb. 413 (Lichtstad met uw paarlen poorten)
Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer en de Heer laat ons groeten
Antwoord Evang. Liedb. 376 (Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe)
Gebed – het onze Vader
1e Heilige Schriftlezing 1 Corint. 15 : 1 tot en met vers 7
Gezang 215: Christus onze Heer verrees.
2e Heilige Schriftlezing 1 Corint. 15 : 12 tot en met vers 22
Antwoord Lied Evang. liedb. 122 (daar juicht een toon)
Verkondiging – thema: de dood is dood
Instemming Lied Evang. Liedb. 409 (ik zie een poort wijd open staan)
Gebeden
Slot Lied Evang. Liedb. 132 (U zij de glorie)
Zegen met het gesproken Amen

Dit vind je misschien ook leuk...