Weekbulletin 4 oktober 2020

● Dienst 09.30 zondag 4 oktober a.s.Israëlzondag
Voorganger: ds. A.J.v.d.Wiel, Leeuwarden
Collectes: 1e: Kerk en Israël, 2e: onderhoud gebouwen
Koster: Bennie
Beamer: Oege
Kindernevendienst: Fokje V, Aletta
Ouderling van dienst: Wiebe Koonstra
Diaken: Jan Berends

● Dienst 09.30 zondag 11 oktober a.s.
Voorganger: ds. D.C.Hellinga, Urk
Collectes: 1e: Diaconie, 2e onderhoud gebouwen
Koster: Kees
Beamer: Piet
Kindernevendienst: Gerrie, Fokelien
Ouderling van dienst: Reina Boom
Diaken: Freark Jilderda.

● Berichten weekbulletin 11 oktober inleveren voor vrijdagmorgen 9 oktober voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat , met een groet van ons allen, naar het 55-jarige bruidspaar Lieuwe en Geertje Huizinga-Dijkstra, Patrimoniumwei 6.

Verjaardagen deze week:
5 okt. Mevr. E.Klopstra-Osinga, Mr. Hamstrjitte 8 (84 jaar).
6 okt. Dhr. C.Beerda, Meekmastrjitte 7 (76 jaar).
8 okt. Mevr. H.Jilderda-Kooistra, Mr. Hamstrjitte 4 ( 83 jaar).
Allen alvast van harte gefeliciteerd.

Geboorte
In lyts wûnder
Samar yn ús hannen
Sa’n leaf lyts jonkje
Foar ús hiel bysûnder

Deze woorden schreven Arjen en Katrin Soepboer op het geboortekaartje van hun zoon Nyls. Nyls is geboren op 26 augustus jl. Wij feliciteren jullie van harte met jullie zoon. Wij bidden God dat Nyls mag opgroeien tot een mooi mens.
Adres: Pieter Durkstrjitte 11A, 9108 MK Broeksterwâld

Dankbetuiging
We wisten al bijna anderhalf jaar dat Jasper niet meer zou genezen van de ziekte die bij hem was ontdekt. We zijn dankbaar dat we in die tijd nog veel fijne momenten hebben gehad. Als gezin en met familie en vrienden. Dankbaar zijn we ook voor het medeleven, de warmte en liefde die we van heel veel mensen hebben gekregen gedurende die periode en na Jaspers overlijden. We hebben ons zeer gesteund gevoeld. Dank daarvoor!
Wil Vree-ter Veen, kinderen en kleinkinderen

Clubnieuws
Nadat we helaas abrupt moesten stoppen met onze clubavonden is het eventjes stil geweest. Maar niet getreurd, we gaan vanaf 21 en 28 oktober weer van start!
Het is nu gelukkig mogelijk volgens de richtlijnen van het RIVM om weer clubavonden te houden, het spreekt voor zich dat wij de richtlijnen in de gaten houden en ons eventueel aan zullen passen.

De groepen zijn dit jaar iets anders dan normaal ingedeeld, namelijk:
Groep 8 is een gemengde groep, starten op 28 oktober met als leiding Tiny van der Ploeg en Baukje van der Meulen.
Klas 1,2 en 3 jongens, starten op 21 oktober met als leiding Hendrik Hamersma, Gerard van Althuis en Cornelis Feddema.
Klas 1,2 en 3 meisjes, starten op 21 oktober met als leiding Jolanda Hoekstra, Lisanne van
der Ploeg en Silke Woudstra.

Er worden/zijn uitnodigingen verstuurd, mocht je nou niet een hebben gekregen.. wees welkom! De tijden zijn voor alle groepen van 19.30-21.00.

Wij hebben er weer zin in en zullen ons best doen de avond een leuke invulling te geven. Wij hopen dat jullie net zo enthousiast zijn als ons en jullie allemaal weer zullen zien.
Groetjes van de clubleiding.

Stipe oan East Europa
We zijn alweer druk bezig om een hulpgoederentransport te realiseren in november.
De hulpgoederen ( ongeveer 35m3) zullen deze keer gaan naar de dorpen: Vechea, Fodora, Mãcicasu, Cristorel.

Van 5 t/m 26 oktober houden wij een verkoopactie van tulpenbollen en amaryllisbollen.

IVM de Corona-voorschriften kunnen wij géén huis-aan-huis actie houden , daarom zijn de bloembollen op verschillende manieren te bestellen: telefoon: 0511 422648; GSM/Whatsapp : 06 47179116 ; email: st.stipeoaneasteuropa@gmx.com of via FB-messenger

De tulpenbollen zijn verkrijgbaar in de kleuren: Wit, rood, oranje, lila, rose met witte rand, paars; De verkoopprijs is 10 voor € 1.50
De XXL-amaryllisbollen zijn bollen waar 2 of 3 stelen uit komen. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren:Rood, wit, rood met wit. De verkoopprijs is € 7.50 per stuk

Aflevering/ bezorging vind in overleg plaats.
Vr.gr. Jelle en Janny Bloem.

Orde van dienst  (liederen kunnen iets wijzigen ivm niet beschikbaar via youtube)
Orgelspel
Lied vooraf
Binnenkomst van de kerkenraad  –  welkom  –  e.v. mededelingen.
Aanvangslied Evang. Liedb. 187 : 1, 3 – scheepke onder Jezus hoede
Stil persoonlijk gebed
Wij melden ons bij de Heer
De Heer laat ons groeten
Antwoordlied  NLB 912 : 1, 6  –  neem mijn leven, laat het Heer
Verootmoedigingsgebed
Loflied Evang. Liedb. 376 : 1, 2 –  Abba, Vader, U behoor ik toe
Geloofsregel
Geloofslied Evang. Liedb. 454 : 1, 2,3 – Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
Heilige Schriftlezing Jesaja  40  : 1 tot en met vers 5 en vers 25 tot en met vers 29
Antwoordlied  Evang. Liedb.  223 : 1, 2  – ga niet alleen door het leven
Verkondiging  –  tekst Jesaja  40  : 1
Instemmingslied  Evang. Liedb.  125 : 1, 2  –  geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft
Gebeden
Slotlied  NLB  913  : 1, 4  – wat de toekomst brengen moge
Zegen met het gesproken Amen

Dit vind je misschien ook leuk...