Weekbulletin 16 april 2023

● Dienst 9.30 zondag 16 april a.s.
Voorganger: Mevr. M. Folbert-van der Heijden, Ternaard.
Collectes: 1e Kerk, 2e onderhoud gebouwen.
Koster: Reinder Visser.
Organist: Nienke van der Heide.
Beamer: Sieberen Rosier.
Kindermoment verzorgd door: Baukje Rozema en Fokje Visser.
Kinderlied:
Onderwerp: God stuurt vlees en brood.
Ouderling van dienst: Gerrie Visser.
Diaken: Wilma Kooistra.
Lector: Jitske de Jong.

• Dienst 9.30 zondag 23 april a.s.
Voorganger: Ds. G.J. Otter, Damwâld.
Collectes: 1e Eigen jeugd, 2e kerk.

Berichten weekbulletin 23 april inleveren voor vrijdagmorgen 21 april voor 10.00 uur op Haaijehoeke 8, tel. 421063 of via de mail: weekbulletin@pknbroeksterwald.nl.

Kerkboeket en bloemengroet:
Het kerkboeket gaat, met een groet van ons allen, naar het 45-jarig bruidspaar Lammert en Klaske Wolters de Graaf, Meekmastrjitte 3.
Ook ging er een bloemengroet naar Zr. Gerrie Visser-de Jager, Talmahûs afd.Thús, Juliusstr.44, Feanwâlden (83 jaar) en naar Zr. Anneke de Beer-de Vries, Meekmastrjitte 14 (78) jaar en naar Br. Lammert vd. Zwaag, Mr. Woudstrastrjitte 15. (80 jaar). Op 9 april ging met een groet van ons, allen het kerkboeket naar Br. Klaas Steegstra, Pieter Dantumastrjitte 5, Broeksterwâld. (64 jaar).

Verjaardagen deze week:
18 april Zr. W.V. Keegstra-Zondervan, Atewei 8, 9108 NA Broeksterwâld (78 jaar).
23 april Br. F. Veenstra, Meekmastrjitte 12, 9108 MT Broeksterwâld (80 jaar). Alvast, met een groet van ons allen, van harte gefeliciteerd.

Liturgie:
Welkom.
Intochtslied: Psalm 146: 1 en 3 Zing mijn ziel, voor God uw Here, zing die U het leven geeft.
Stil gebed.
Votum en groet.
Klein Gloria.
Gebed van toenadering.
Aanvangswoord: Psalm 36: 6-10 NBV.
Zingen: Lied 632: 1, 2 en 3 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven.
Bemoediging: 1 Petrus 1: 3-9 BGT (zie bijlage).
Zingen: ELB 125 Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.
Leefregel: 1 Petrus 2: 1-3.
Gebed om de hulp van Gods Geest.
Gesprekje met de kinderen over angst.
Zingen: Lied 935 Je hoeft niet bang te zijn.
Kinderen gaan naar de nevendienst.
Lezen lied van Maria van Magdalena van Stef Bos.
Luisteren naar dit lied: https://www.youtube.com/watch?v=mpE7UJWvcHs.
Lezen: Johannes 20: 19-31 NBV Lector: Jitske de Jong.
Zingen: ELB 79 Vrede zij U.
Verkondiging.
Zingen: Lied 657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht.
Geloofsbelijdenis.
Dank en voorbede en , persoonlijk stil gebed en afsluitend gezamenlijk Onze Vader.
Inzameling van de gaven ( kinderen komen weer terug).
Slotlied: : Lied 705 : 1 en 2 Ere zij aan God de vader. Zegen.

Broekcity goed Malawi – World Servants 2023
Check onderstaande link voor de eerste informatie over en van de Broekster World Servants groep

Broekcity goes Malawi met World Servants

Catechisatie 2.0

Beste jeugd,
Jullie zijn aanstaande zondag weer van harte welkom! Willen jullie je vooraf aanmelden via de catechisatie-app of via de club-app (graag voor zaterdag 12 uur)? Dan kunnen we hier rekening mee houden met het eten. Alvast bedankt en graag tot ziens op zondag!
Gr. Griet, Ina, Sjoerd en Geertje en Anneke.

 

Dit vind je misschien ook leuk...